သ႐ုပ္ေဖာ္ပုံ - AFP

DMG ၊ စက္တင္ဘာ ၁၁

အေမရိကန္သမၼတ ဂ်ိဳးဘိုင္ဒန္ႏွင့္ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္တို႔သည္ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔က တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ေအအက္ဖ္ပီသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးအၾကား ဆက္သြယ္မႈသည္ မိနစ္ ၉၀ ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေဆြးေႏြးမႈအတြင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို ပဋိပကၡအသြင္ ေျပာင္းမသြားေစေရးအတြက္ ႏွစ္ဘက္လုံးက အာမခံ ေျပာၾကားခဲ့ၾကေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္က ေျပာၾကားသည္။
တယ္လီဖုန္း ေျပာၾကားမႈအတြင္း အေမရိကန္အေနျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအျဖစ္သာ ရွိေစလိုၿပီး အနာဂတ္တြင္ မရည္႐ြယ္ဘဲ ျဖစ္ပြားရသည့္ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း အေမရိကန္က ပါဝင္ပတ္သက္မည့္ အေနအထားမ်ိဳး မရွိေၾကာင္း သမၼတဘိုင္ဒန္ဘက္က သတင္းစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု အႀကီးတန္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိတစ္ဦးက သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာသည္။

တ႐ုတ္အစိုးရပိုင္ CCTV သတင္းဌာနကလည္း တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေျပာၾကားမႈသည္ ‘ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းႏွင့္ အေသးစိတ္’ ျဖစ္ခဲ့သလို ‘မဟာဗ်ဴဟာက်က် ဆက္ဆံေရးႏွင့္ တ႐ုတ္-အေမရိကန္အျပည္အလွန္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပန္အလွန္ သေဘာထားဖလွယ္ေရး၊ ႏွစ္ဘက္အၾကား စိုးရိမ္ပူပန္ေနရသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား’ ကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု ေဖာ္ျပသည္။ တ႐ုတ္အေပၚ ထားရွိသည့္ အေမရိကန္၏ မူဝါဒသည္ တ႐ုတ္ကို အႀကီးအက်ယ္ အခက္ႀကဳံေစခဲ့သည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ရွီက်င့္ဖ်င္ႏွင့္ ဘိုင္ဒန္တို႔သည့္ ဘိုင္ဒန္သမၼတျဖစ္ၿပီးၿပီးခ်င္းက ပထမဆုံးအႀကိ္မ္အျဖစ္ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ ေျပာၾကားခဲ့ဖူးၿပီး ထိုစဥ္ကလည္း ၂ နာရီခန႔္ၾကာ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

 

Author: DMG