သူ၏ႏုိင္ငံေရးၿပိဳင္ဘက္မ်ားကို Brexit ၏ ရန္သူမ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းပစ္ခဲ့ေသာ ဂြ်န္ဆင္၏ဗ်ဴဟာ အလုပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ (ဓာတ္ပံု - AFP)

ေသာၾကာေန႔( ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္) တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ၿဗိတိန္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဘာရစ္ဂြ်န္ဆင္၏ ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီက လႊတ္ေတာ္ေနရာအမ်ားအျပားကို အႏိုင္ရသြားခဲ့ေၾကာင္း CNA သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခုအႏုိင္ရလဒ္ေၾကာင့္ ေဘာရစ္ဂြ်န္ဆင္အေနျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢမွ ၿဗိတိန္ထြက္ခြာေရးကို လာမည့္ ရက္သတၱပတ္မ်ားအတြင္း ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ယခုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီ၏ အႏုိင္ရမႈမွာ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္က မာဂရတ္သက္ခ်က္၏ အႏိုင္ရမႈေနာက္ပိုင္း အႀကီးမားဆံုးရလဒ္အျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရၿပီးေနာက္ ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဂြ်န္ဆင္က အဓိပၸာယ္မရွိသည့္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားကို အဆံုးသတ္ၿပီး ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေနာက္ဆံုးထား၍ Brexit ကို အၿပီးသတ္မည္ဟု ကတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဂြ်န္ဆင္၏ အဓိကၿပိဳင္ဘက္ ေလဘာပါတီမွာမူ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ၅၉ ေနရာထိ လက္လႊတ္ခဲ့ရၿပီး ၁၉၃၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း အဆိုးရြားဆံုး ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အျဖစ္ စံခ်ိန္တင္သြားခဲ့သည္။

စေကာ့တလန္အမ်ိဳးသားေရးပါတီ(SNA) မွာ ၁၃ ေနရာအသာရကာ ၄၈ ေနရာျဖင့္ ၿဗိတိန္၏ တတိယအႀကီးဆံုးပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ယခုၿဗိတိန္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ထူးျခားမႈအေနျဖင့္ ေလဘာပါတီမွ လႊတ္ေတာ္အတြင္း သက္တမ္းအရွည္ၾကာဆံုး အမတ္အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္လာခဲ့ေသာ ဒန္းနစ္စကင္နာ ရံႈးနိမ့္ခဲ့ၿပီး ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ကတည္းက ရယူလာခဲ့ေသာ ၎၏ အမတ္ေနရာကို လက္လႊတ္လိုက္ရသည္။

အသက္ ၈၇ ႏွစ္အရြယ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ စကင္နာသည္ ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီမွ မက္ခ္ဖလက္ခ်ာကို အရံႈးေပးလိုက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားအရ Brexit ကို ေထာက္ခံေသာ အဂၤလန္ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းမဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ သူ၏ႏုိင္ငံေရးၿပိဳင္ဘက္မ်ားကို Brexit ၏ရန္သူမ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းပစ္ၿပီး အျခားၿပိဳင္ဘက္ပါတီမ်ားထံမွ မဲမ်ားဖဲ့၍ ရယူခဲ့သည့္ ဂြ်န္ဆင္၏ ေရြးေကာက္ပြဲဗ်ဴဟာမွာ အလုပ္ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္သည္။

ဂြ်န္ဆင္သည္ ယခုေရြးေကာက္ပြဲကို " Brexit ကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္စို႔ " ဟူသည့္ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္င္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းဆိုက္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းကာ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ႏွင့္ ရဲဌာနတို႔အတြက္ ေငြပိုမိုသံုးစြဲသြားမည္ဟု ကတိျပဳထားသည္။

Author: Admin