(ေထာက္ခံသူမ်ားကို ေထာင္မွအထြက္ ႏူတ္ဆက္ေနေသာ သမၼတဒါေဆးဗား အား ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - AFP)

ဆာအိုပိုလို၊ ႏုိဝင္ဘာ ၉

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈျဖင့္ စြပ္စြဲရုံးတင္ခဲ့ရၿပီး အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ အခ်ဳပ္ခံထားရတဲ့ ဘရာဇီးလ္သမၼတေဟာင္း လူလာဒါေဆးဗားကို တရားရုံးက ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔ ဆုံးျဖတ္လုိက္တာေၾကာင့္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

အယူခံဝင္ခြင့္မရွိသည့္ အခ်ိန္မွသာ အဆိုပါအမႈမ်ိဳးကို အက်ဥ္းေထာင္သို႔ ပို႔ရမည္ဟု တရားရုံးခ်ဳပ္က ဆုံးျဖတ္လုိက္ၿပီးေနာက္တြင္ သမၼတေဟာင္း ဒါေဆးဗား ျပန္လြတ္လာျခင္းျဖစ္သည္။

သမၼတေဟာင္း ဒါေဆးဗား သည္ ဘရာဇီးလ္တြင္ ထိပ္တန္းလက္ဝဲယိမ္း ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးျဖစ္ကာ၊ ၿပီးခဲ့သည့္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရႏုိင္မည့္ပုဂၢိဳလ္ဟု ေရပန္းစားခဲ့သည္။

လူလာ ဟု ေထာက္ခံသူမ်ားက ခ်စ္စႏိုးေခၚၾကေသာ သမၼတေဟာင္းသည္ အက်ဥ္းေထာင္ထဲက ထြက္လာစဥ္ ေထာက္ခံသူ လူအုပ္ႀကီးကို လက္ခံေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈျဖင့္ စြပ္စြဲခံရၿပီးေနာက္ ဘရာဇီးလ္သမၼတေဟာင္းသည္ ဂူရီတီဘာၿမိဳ႕ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ အဖမ္းခံထားရျခင္း ျဖစ္သည္။

အသက္ ၇၄ ႏွစ္အရြယ္ ဘရာဇီးသမၼတေဟာင္းသည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၀ အထိ သမၼတတာဝန္ယူခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းအဖမ္းခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

အျပစ္ကင္းရွင္းေၾကာင္းကို ရုံးေတာ္တြင္ သက္ေသျပမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့ၿပီး တရားေရးသည္ လက္ဝဲေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဘရာဇီးလ္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီ ဂ်ာရာ ေဘာ္ဆိုနာရို အႏုိင္ရရွိသြားခဲ့သည္။

သမၼတေဟာင္း ဒါေဆးဗား သည္ လက္ရွိသမၼတေဘာ္ဆိုနာရို ၏ စီးပြါးေရးမူဝါဒမ်ားကို ေဝဖန္ခဲ့ၿပီး ၊ ဆင္းရဲသား ဘရာဇီးသားမ်ားအတြက္ ႀကိဳးစားမည္ဟု ဆိုထားသည္။

ဘရာဇီး ဥပေဒအရ သမၼတေဟာင္းလူလာသည္ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈမွတ္တမ္း ရွိေနသျဖင့္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ အတားအဆီးျဖစ္ေနသည္။

Author: Admin