တရုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (PLA) က ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ ဓာတ္ပံုအခ်က္အလက္မ်ားအရ တရုတ္သည္ ၎၏ အျငင္းပြားဖြယ္ နယ္စပ္အနီးတြင္ H-6 ဗံုးႀကဲေလယာဥ္မ်ား ေနရာခ်ထားေၾကာင္း သိရသည္ဟု Military Watch Magazine (MWM) ၏ ေလ့လာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ေနရာခ်ထားေသာ H-6 ဗံုးႀကဲေလယာဥ္စုစုေပါင္း အစီး ၂၇၀ ေက်ာ္ရွိသည္။ အမ်ားစုမွာ တရုတ္အေရွ႕ပိုင္း ကမ္းေျခေဒသတစ္ဝိုက္တြင္ ရွိၿပီး အဆိုပါေလယာဥ္အုပ္စုမွာ အေမရိကန္ႏွင့္ ရုရွားတို႔ထက္ အေရအတြက္ ပိုမ်ားကာ ပိုမိုသစ္လြင္သည္ဟု Asia Times သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

H-6 ဗံုးၾကဲေလယာဥ္၏ ပစ္ခတ္ႏိုင္အားသည္ အိႏၵိယႏွင့္ အျငင္းပြားေနသည့္ လာဒါ့ခ္ေဒသတြင္ ထပ္မံေပၚေပါက္လာႏိုင္သည့္ ပဋိပကၡမ်ား၌ အသာစီးရေစႏိုင္မည္ဟု MWM ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

ႏွစ္ဘက္လံုး၏ ေလတပ္စခန္းနည္းပါးသည့္ အေနအထားေၾကာင့္ ေဝးလံေသာအကြာအေဝးအထိ ပစ္ခတ္ႏိုင္သည့္ H-6 ေလယာဥ္မ်ား၏ ပစ္အားျဖင့္သည္ အိႏၵိယအေျခစိုက္စခန္းမ်ားကို ေခ်မႈန္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အျခားတစ္ဘက္တြင္လည္း အိႏၵိယသည္ ေခတ္မီဗံုးၾကဲေလယာဥ္ Tu-22M မ်ားအား ရုရွားထံမွ ဝယ္ယူမည့္သေဘာ ရွိေနသည္။ အိႏၵိယကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ရုရွားထံမွ S-400 ဒံုးက်ည္တင္ယာဥ္မ်ားလည္း မွာယူထားၿပီး ၎တို႔ကို လာဒါ့ခ္ေဒသတြင္ ေနရာခ်ထားမည္ျဖစ္သည္။

Author: DMG