(ဓာတ္ပံု - AFP)

တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုးျပည္တြင္းတြင္တည္ေဆာက္ေသာ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာသည္ ထိုင္ဝမ္ေရလက္ၾကားကို ျဖတ္၍ ခုတ္ေမာင္းခဲ့ေၾကာင္း တရုတ္ႏိုင္ငံက ႏုိဝင္ဘာ၊ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳထုတ္ျပန္လုိက္သည္ဟု CNA သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုကဲ့သို႔ တရုတ္ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ ထိုင္ဝမ္ေရလက္ၾကားကို ျဖတ္သန္းခုတ္ေမာင္းခဲ့ျခင္းမွာ ထိုင္ဝမ္တြင္ မၾကာမီက်င္းပေတာ့မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္သည့္လုပ္ရပ္ဟု ထိုင္ဝမ္ကစြပ္စြဲေျပာၾကားလိုက္သည္။

အမည္ေပးရျခင္းမရွိေသးေသာ အဆိုပါေလယာဥ္တင္သေဘၤာသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံပိုင္ ဒုတိယေျမာက္ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာျဖစ္ၿပီး ထိုေလယာဥ္တင္သေဘၤာေၾကာင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ထိုင္ဝမ္ႏွင့္ အျခားေဒသတြင္းအိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္၌ျဖစ္ေပၚေနေသာ တင္းမာမႈမ်ားတြင္ စစ္အင္အားအရ ရွိရင္းစြဲထက္ပိုၿပီး မ်ားစြာ အသာရ သြားမည္လည္းျဖစ္သည္။

ယင္းေလယာဥ္တင္သေဘၤာသည္ ႏိုဝင္ဘာ၊ ၁၇ ရက္(တနဂၤေႏြေန႔)က တင္းမာမႈမ်ားရွိေနေသာ ထုိင္ဝမ္ေရလက္ၾကားကို ျဖတ္ကာ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ထဲသို႔ခုတ္ေမာင္းခဲ့ျပီး သိပၸံသုေတသနစမ္းသပ္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္

ပံုမွန္ေလ့က်င့္ေရး တစ္ရပ္အေနျဖင့္ခုတ္ေမာင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္ေရတပ္၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရပုဂၢိဳလ္က တရားဝင္ဆုိရွယ္မီဒီယာ စာမ်က္ႏွာတစ္ခုမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Author: Admin