ပံုစာ - တရုတ္ျပည္ ဟီေဘႏွင့္ ရွန္တံုေဒသရွိ ဝက္ၿခံအလုပ္သမား ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္မနည္း ဂ်ီဖိုးဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံထားရသည္။ (ဓာတ္ပံု - Sciencemag)


တရုတ္ပညာရွင္မ်ားသည္ လူသားထံသို႔ ကူးစက္ျပန္႔ပြားႏိုင္ေသာ ဝက္တုပ္ေကြး အမ်ိဳးအစားသစ္ကို ေတြ႔ရွိထားေၾကာင္း တနလၤာေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။
ေလ့လာသူမ်ားသည္ ယခုေတြ႔ရွိခ်က္အား သိပၸံစာေစာင္တစ္ခုျဖစ္သည့္ “Proceedings of the National Academy of Sciences” တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ပညာရွင္မ်ားက ဂ်ီဖိုး (G4) ဗိုင္းရပ္စ္ဟုေခၚဆိုေသာ ပိုးအသစ္သည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ H1N1 ဝက္တုပ္ေကြးေရာဂါပိုးႏွင့္ အမ်ိဳးအစားတူသည္။

ကမၻာလံုးခ်ီ ကူးစက္လာႏိုင္သည့္ ကပ္ေရာဂါတစ္ရပ္ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိသည့္ လကၡဏာသြင္ျပင္မ်ားအားလံုးကို ဂ်ီဖိုးတြင္ ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ား၏ ေလ့လာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တရုတ္ပညာရွင္မ်ားသည္ ဂ်ီဖိုးဗိုင္းရပ္စ္ကို ၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ဝက္မ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အစီအစဥ္တစ္ရပ္ ေဆာင္ရြက္စဥ္ ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ပညာရွင္မ်ားသည္ တရုတ္ျပည္ ေဒသ ၁၀ ခုရွိ သားသတ္ရံုမ်ားႏွင့္ တိရိစၦာန္ေဆးရံုမ်ားရွိ ဝက္ေကာင္ေရ ၃၀၀၀၀ ေက်ာ္ထံမွ တစ္ရွဴးစနမူနာမ်ား ယူေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ၎နမူနာမ်ားအား စစ္ေဆးရာတြင္ ဝက္တုပ္ေကြးဗိုင္းရပ္စ္ ၁၇၉ မ်ိဳးေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။

ဗိုင္းရပ္စ္အမ်ားစုမွာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာမဟုတ္သလို တစ္ႏွစ္ေပၚလာၿပီး ေနာက္ႏွစ္မ်ားတြင္ ထပ္မံ မေတြ႔ရေတာ့သည္မ်ား ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဂ်ီဖိုးဗိုင္းရပ္စ္ကို ႏွစ္တိုင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိရၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဝက္မ်ားအၾကား ကူးစက္မႈ ပိုမ်ားလာေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ဆိုသည္။

ဂ်ီဖိုးဗိုင္းရပ္စ္သည္ လူသားထံသို႔လည္း ကူးစက္မႈရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ဟီေဘႏွင့္ ရွန္တံုေဒသရွိ ဝက္ၿခံအလုပ္သမား ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္မနည္း ဂ်ီဖိုးကူးစက္ခံထားရသည္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ ေတြ႔ရွိထားသည္။ လူလူခ်င္း ကူးစက္သည့္ အေထာက္အထားမ်ားေတာ့ မေတြ႔ရွိရေသးေပ။

ယခုဗိုင္းရပ္စ္သည္ အသစ္မဟုတ္ဘဲ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တည္းက ဝက္မ်ားထံတြင္ ကူးစက္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဝါရွင္တန္တကၠသိုလ္၏ ဇီဝေဗဒပါေမာကၡ ကားလ္ဘာ့စတန္းက တြစ္တာေပၚတြင္ ေရးသားထားသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၅ ႏွစ္တာကာလအတြင္ လူအခ်င္းခ်င္း ကူးစက္သည့္ လကၡဏာမ်ား မေတြ႔ရွိရေၾကာင္း သူကဆိုသည္။

သုေတသီမ်ားကမူ ဗိုင္းရပ္စ္သည္ ဝက္မ်ားအၾကား ကူးစက္မႈ ျမင့္တက္လွ်က္ရွိၿပီး သတိထားေစာင့္ၾကည့္ျခင္း မရွိပါက လူကိုပါ အႏၱရာယ္ျဖစ္လာႏိုင္ေျခ ရွိေၾကာင္း သိပၸံစာေစာင္တြင္ ေရးသားထားသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ H1N1 ဝက္တုပ္ေကြးေရာဂါေၾကာင္း ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ေသဆံုးသူစုစုေပါင္း ၁ သိန္းခြဲမွ ၅ သိန္းခြဲအထိ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ကုသေရးဌာန (CDC) က ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားသည္။Author: မိုးေဇာ္