ဓာတ္ပုံ - Reuters

DMG ၊ ဇြန္ ၁၀

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္တြင္ အျငင္းပြားဖြယ္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ပိုမိုရႈပ္ေထြးေစမည့္ သို႔မဟုတ္ အရွိန္အဟုန္ ျမင့္တက္လာေစမည့္ လုပ္ရပ္မ်ားအား ေရွာင္ရွားနိုင္ရန္အတြက္ ပင္လယ္ျပင္တြင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အကန႔္အသတ္ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္ ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျပန္လည္စတင္ၾကရန္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔အၾကား အဂၤါေန႔တြင္ ကတိျပဳလိုက္သည္။

ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔က တ႐ုတ္ျပည္ ခ်ဳံကင္းၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အာဆီယံႏွင့္ တ႐ုတ္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား အထူးအစည္းအေဝး အၿပီး ေနာက္တစ္ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္၌ ယခုကဲ့သို႔ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အစည္းအေဝးတြင္ အမ်ားျပည္သူ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို အထူးသျဖင့္ ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံမည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္လည္း သေဘာတူခဲ့ၾကေၾကာင္း The Straits Times သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

“ေရေၾကာင္းလုံျခဳံေရးကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္၊ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္ အတြင္း လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ႏွင့္ ပ်ံသန္းခြင့္ကို လိုက္နာထိန္းသိမ္းရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးကို ရႈပ္ေထြးေစမည့္ သို႔မဟုတ္ အျငင္းပြားမႈမ်ားျမင့္တက္လာေစမည့္ လုပ္ရပ္မ်ားအား ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းျဖင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ၾကရန္” စာပိုဒ္ ၁၄ ပိုဒ္ပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ရွိ အျငင္းပြားေရျပင္အား ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ အလားတူေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားၾကသည့္ ဘ႐ူနိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ထိုင္ဝမ္နိုင္ငံတို႔ႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

Author: DMG