တရုတ္တကၠသိုလ္ တစ္ခုမွ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ အလြန္အကၽြံေဖာ္ထားသည္ဟု ယူဆရသည့္ “ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းမႈ ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္” မည္သည့္ဝတ္စုံကိုမဆို ယခုပညာသင္ႏွစ္မွစၿပီး ဝတ္ဆင္ခြင့္ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထြက္လာၿပီးေနာက္တြင္ အဆိုပါ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယခုရက္သတၱပတ္အတြင္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လ်က္ရွိသည္။

တ႐ုတ္အေနာက္ေတာင္ပိုင္း ကြမ္ရွီးတကၠသိုလ္တြင္ ပထမႏွစ္ တက္ေရာက္မည့္ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အခ်က္ ၅၀ ပါ လုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္တစ္ရပ္ကို ဩဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔က ေၾကညာခဲ့ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေႏွာင့္ယွက္မႈ သို႔မဟုတ္ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းမႈကိုပင္လၽွင္ ျဖစ္ပြားေစမႈအတြက္ တာဝန္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည့္ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္တစ္ရပ္ ပါဝင္လာျခင္းျဖစ္သည္။

“အရမ္းေဖာ္ထားတဲ့ အေပၚဝတ္အကၤ်ီေတြ၊ စကတ္ေတြကို မဝတ္ပါနဲ႔။ အေပၚပိုင္း အလြန္အမင္းေဖာ္ထားတဲ့ ဒါမွမဟုတ္ ခါးရယ္ ေက်ာျပင္ေတြရယ္ ေဖာ္ထားတဲ့ အဝတ္အစားေတြကေန ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းမႈ ျဖစ္ေစျခင္းကို ေရွာင္ရွားဖို႔ရာ မဝတ္ၾကပါနဲ႔။” ဟု လမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

တကၠသိုလ္စာၾကည့္တိုက္မွာ ႀကိဳးခ်ည္အေပၚဝတ္မ်ား ဝတ္ဆင္ျခင္းအား တားျမစ္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရိုက္တာက ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ အတည္ျပဳ ေရးသားထားသည္။

တကၠသိုလ္တြင္ မိန္းကေလးမ်ားအား အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ား၌ ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္မစီးရန္လည္း အႀကံျပဳ ထားသည္။

လံုၿခံဳေရးလက္စြဲ လမ္းညႊန္ခ်က္အသစ္မ်ားသည္ မိန္းကေလးမ်ားကို  အကာအကြယ္ေပးသည့္သဖြယ္ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း အမွန္စင္စစ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ ပုံစံေၾကာင့္ လိင္ပိုင္း ေႏွာင့္ယွက္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္ဟူေသာ က်ားမခြဲျခားသည့္ ေခါက္ရိုးက်ိဳးအျမင္ကို ပိုဆိုးလာေစေၾကာင္း ေက်ာင္းသူတစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ကလည္း က်ီလင္းေဒသရွိ တကၠသိုလ္တစ္ခုတြင္ ေက်ာင္းသူမ်ားအား စကပ္အတိုအျပတ္မ်ား၊ ရင္ျပတ္မ်ား ဝတ္ဆင္ျခင္းကို တားျမစ္လိုက္ၿပီးေနာက္ မေက်နပ္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

Author: DMG