ဓာတ္ပံု - Getty Images

မြတ္ဆလင္မ်ားအား လူဦးေရထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ တရုတ္အရာရွိမ်ားအေပၚ ဗီဇာကန္႔သတ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု အေမရိကန္က ေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း ဘီဘီစီသတင္းတစ္ပုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရွင္က်န္းေဒသတြင္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု တရုတ္အဖြဲ႔အစည္း ၂၈ ဖြဲ႔အား စြပ္စြဲကာ ၄င္းတို႔ကို အမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းရန္ တနလၤာေန႔က ဆံုးျဖတ္ၿပီးေနာက္ ထိုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ Secretary of State မိုက္ပြန္ပီယိုက တရုတ္အစိုးရသည္ မတရားဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္ၿပီး တရုတ္ကမူ အဆိုပါစြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည္ အေျခအျမစ္မရွိေၾကာင္း ျငင္းပယ္လိုက္သည္။

အူဂါလူမ်ိဳးမ်ား၊ ကာဇက္လူမ်ိဳးမ်ား၊ ကာဂ်စ္မူဆလင္မ်ားႏွင့္ တျခား မြတ္ဆလင္လူနည္းစုမ်ားအေပၚ တရုတ္အစိုးရသည္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း မစၥတာပြန္ပီယိုက ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုတြင္ စြပ္စြဲထားသည္။

မစၥတာပြန္ပီယို စြပ္စြဲထားေသာ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ ေနရာအႏွံ႔အျပားရွိ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားတြင္ လူအမ်ားအျပား အက်ဥ္းခ်ထားျခင္း၊ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ား အသံုးျပဳကာ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး စရိုက္လကၡဏာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ခြင့္အေပၚ ျပင္းထန္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ေနသူမ်ားအား အက်ပ္ကိုင္ကာ ျပည္တြင္းသို႔ျပန္လာေစၿပီး ျပန္လာသူမ်ားသည္လည္း အႏၱရာယ္ႀကီးမားသည့္ အေနအထားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။  

တရုတ္ကမူ အေမရိကန္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ ခါးခါးသီးသီး ျငင္းပယ္လိုက္သည္။

“အေမရိကန္ကစြပ္စြဲေနတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ ဆိုတာမ်ိဳးေတြ မရွိပါဘူး” တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဂန္ရႊန္က တနလၤာေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“ဒါေတြဟာ တရုတ္ျပည္တြင္းေရးမွာ အေမရိကန္က ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ဖို႔ အေၾကာင္းျပခ်က္ရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အေျခအျမစ္မရွိတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြပါ၊ ဒီထက္မပိုဘူး” ဟူ သူကဆိုသည္။

ဗီဇာကန္႔သတ္မႈမ်ားကို တရုတ္အစိုးရႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အရာရွိမ်ား အပါအဝင္ ၄င္းတို႔၏မိသားစုဝင္မ်ား အေပၚတြင္ပါ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ တရုတ္တို႔အၾကား လက္ရွိအခ်ိန္၌ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ ျဖစ္ေပၚေနကာ ဆက္ဆံေရးတင္းမာလ်က္ရွိၿပီး ၄င္းအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရုတ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ယခုအပတ္အတြင္း ဝါရွင္တန္သို႔ လာေရာက္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

Author: Admin