(ဓာတ္ပံု - AFP)

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ ကိုဗစ္-၁၉ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး စမ္းသပ္မႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့ ေၾကာင္း ဘရာဇီးက်န္းမာေရးတာဝန္ရွိသူက တနလၤာေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း စမ္းသပ္ခံတစ္ဦးတြင္ “ဆိုးဝါးသည့္ျဖစ္ရပ္” ၾကဳံေတြ႕ခဲ့ၿပီး အဆိုပါကိစၥရပ္သည္ ကာကြယ္ေဆးထုတ္နိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရွ႕တန္းေရာက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံအတြက္ ထိုးႏွက္ခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

စမ္းသပ္ခံတစ္ဦးတြင္ ျပင္းထန္စြာခံစားရသည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေနာက္ “ကိုရိုနာဗက္” အမည္ရေဆးဝါးကို ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္မႈရပ္ဆိုင္းရန္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေၾကညာခ်က္ တစ္ရပ္တြင္ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ အန္ဗစ္စာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ အေၾကာင္းအရာအေသးစိတ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား၍ မရေသာ္လည္း ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ေသဆုံးမႈ၊ ေသနိုင္ေလာက္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ရရွိနိုင္မႈ၊ ေဆး႐ုံတက္ကုသမႈ ခံယူရ ႏိုင္မႈ၊ ေမြးရာပါခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား ရရွိနိုင္မႈႏွင့္ အျခားသိသာထင္ရွားစြာ ထိခိုက္ခံစားရမည့္ အေျခအေနမ်ား ပါဝင္ေနသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆိုသည္။

တ႐ုတ္ေဆးထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီ ဆီႏိုဗက္မွထုတ္လုပ္သည့္ “ကိုရိုနာဗက္”ကို စမ္းသပ္ရန္ ေနာက္ဆုတ္ လိုက္ျခင္းသည္ အေမရိကန္ ထိပ္တန္းေဆးဝါးထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ ဖိုက္ဇာက ၎တို႔ ထုတ္လုပ္သည့္ေဆးဝါး သည္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ထိေရာက္မႈရွိသည္ဟု ေၾကညာသည့္ရက္ႏွင့္ တစ္ရက္တည္းျဖစ္သည္။

ဖိုက္ဇာႏွင့္ ဆီႏိုဗက္ ေဆးႏွစ္မ်ိဳးလုံးသည္ စမ္းသပ္မႈတတိယအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရးဌာန ၏ တရားဝင္အတည္ျပဳရန္မယူခင္ ေနာက္ဆုံးအဆင့္စမ္းသပ္ရန္သာ က်န္ရွိေတာ့သည္။ ႏွစ္မ်ိဳးလုံးကို ႏိုင္ငံတြင္း စမ္းသပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ ညပိုင္းအထိ အတည္ျပဳထားေသာ ကိုဗစ္ကူးစက္မႈစုစုေပါင္း ၅၂ သန္းေက်ာ္ရွိသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဂၽြန္ေဟာ့ကင္းေဆးတကၠသိုလ္က ထုတ္ျပန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။ ေသဆုံးသူစုစုေပါင္းမွာ ၁.၂ သန္း ေက်ာ္သြားၿပီျဖစ္သည္။

Author: DMG