ပိုးရွိသူတစ္ဦး အသက္ရွဴစဥ္၊ စကားေျပာစဥ္၊ ေခ်ာင္းဆိုး ႏွာေခ်စဥ္၌ တံေတြးစက္မ်ားအား အရြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ထုတ္လႊတ္သည္။ (ဓာတ္ပံု - ISHN)


ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္သည္ လူအခ်င္းခ်င္း ခပ္ခြာခြာေနရန္ အကြာအေဝး သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏွစ္မီတာတြင္းသာမကဘဲ ပိုမိုေဝးကြာသည့္ အကြာအေဝးအထိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ကူးစက္ႏိုင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာသိပၸံပညာရွင္ ၂၃၉ ဦးပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔က တနလၤာေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ပညာရွင္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ အႀကံေပးခ်က္ကို ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာေပးရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနသည့္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ႀကီးကိုလည္း မွတ္ခ်က္ေပးထားသည္။
အခန္းတြင္း ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ထားရန္၊ ေလသန္႔စက္မ်ား ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ မီးေခ်ာင္းမ်ား တပ္ဆင္ရန္၊ အေဆာင္အအံုမ်ားႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လူထူလပ္ျခင္းမျဖစ္ေအာင္ တားဆီးရန္စသည့္ အခ်က္မ်ားကိုလည္း ပညာရွင္မ်ားက အႀကံျပဳထားသည္။

လက္ေဆးျခင္း၊ လူအခ်င္းခ်င္း ခပ္ခြာခြာေနျခင္းတို႔သည့္ ေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရာဂါပိုးရွိသူ၏ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ ေလထုထဲသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာျခင္းကို မကာကြယ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ပိုးရွိသူတစ္ဦး အသက္ရွဴစဥ္၊ စကားေျပာစဥ္၊ ေခ်ာင္းဆိုး ႏွာေခ်စဥ္၌ တံေတြးစက္မ်ားအား  အရြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ထုတ္လႊတ္သည္။
လူသားတို႔၏ ဆံႏြယ္မွ်င္ခန္႔ အရြယ္ထက္ေသးငယ္သည့္ ၅ မွ ၁၀ မိုက္ခရိုမီတာအရြယ္ အစက္မ်ားသည္ စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္း တစ္မီတာ ႏွစ္မီတာပတ္လည္ခန္႔ အကြာအေဝးအတြင္း ေျမျပင္သို႔ က်ဆင္းသြားသည္။
ထို႔သက္ေသးငယ္သည့္ အစက္မ်ားမွာမူ ေလထုထဲတြင္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ရွိနိုင္ၿပီး မီတာ ဆယ္ဂဏန္းႏွင့္ခ်ီ အကြာအေဝးအထိ ပ်ံႏွံ႔ေရာက္ရွိေနႏိုင္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလက တရုတ္စားေသာက္ဆိုင္တစ္ခုတြင္ ေဖာက္သည္မ်ားသည္ အဲယားကြန္းမွ ထြက္လာသည့္ ေလမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ခံခဲ့ရေၾကာင္း ေလ့လာခ်က္တစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးစင္တာ (CDC) ၏ ေလ့လာခ်က္တစ္ရပ္တြင္လည္း မတ္လအတြင္း ဝါရွင္တန္၌ ဓမၼေတး သီဆိုေလ့က်င့္မႈတစ္ခုအတြင္း ပါဝင္ေနသူမ်ားသည္ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ ခံခဲ့ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါ ေလ့က်င့္မႈအတြင္း လူ ၅၃ ဦး နာမက်န္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔က မိမိတို႔သည္ အဆိုပါ ေဆာင္းပါးအား ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ေလ့လာသံုးသပ္ေနေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျပာၾကားထားသည္။

“ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔က ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ေလထုမွတစ္ဆင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေၾကာင္း သက္ေသျပရန္ ခိုင္လံုေသာ အေထာက္မထားမရွိဟု ဆိုေသာ္လည္း မိမိတို႔အေနျဖင့္မူ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္သည္ ေလထုမွတစ္ဆင့္ မပ်ံ႕ႏွံ႔ေၾကာင္း သက္ေသျပရန္ ခိုင္လံုေသာအေထာက္အထား မရွိဟူသာ ေျပာၾကားလိုေၾကာင္း” ပညာရွင္မ်ားအနက္ တစ္ဦးကေျပာၾကားသြားသည္။

ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔အထိ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈ စုစုေပါင္း ၁၂ သန္းဝန္းက်င္၊ ေသဆံုးသူ စုစုေပါင္း ၅ သိန္းခြဲဝန္းက်င္ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

Author: DMG