ၾသစေၾတးလ်ရွိ ကုန္တိုက္တစ္ခုတြင္ လူအလာက်ဲပါးသည္ကို ၂၀၂၀ စက္တင္ဘာလက ေတြ႔ျမင့္ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - AP)

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ တတိယသုံးလပတ္တြင္ ၃.၃ ရာခိုင္ ႏႈန္းတက္လာၿပီး ဆယ္စုႏွစ္သုံးခုနီးပါးအတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈမွ အေကာင္းဘက္သို႔ တိုးတက္လာၿပီး ကပ္ေရာဂါႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားမွလည္း ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ဗုဒၶဟူးေန႔က ထုတ္ျပန္သည့္ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ သိရသည္။

ၾသစေၾတးလ်ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ေဂ်ာ့ရွ္ ဖရစ္ဒန္ဘာ့ဂ္က နိုင္ငံအေနျဖင့္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ အထိ နာခဲ့ရသည့္ အလွည့္အေျပာင္းကို ျပန္လည္ကုစားရမည့္နယ္ပယ္ မ်ားစြာရွိေနေသးေၾကာင္း သတင္း ေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ၾသစေၾတးလ် စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈဟာ ေက်ာ္လြန္လာေကာင္းလာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ၾသစေၾတးလ် စီးပြားေရး ျပန္လည္ဦးေမာ့လာၿပီဟုေျပာ၍ မရေသးပါ။” ဟု ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေနာက္ဆုံးသုံးလပတ္တြင္ တိုးတက္လာေစကာမူ စီးပြားေရးမွာမူ ႏွစ္စဥ္တိုးတက္မႈႏႈန္းတြင္ ၃.၈ ရာခိုင္ ႏႈန္းျဖင့္ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ပထမသုံးလပတ္တြင္ ဂ်ီဒီပီသည္ ၀.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ဒုတိယသုံးလပတ္တြင္ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း လက္ရွိစီးပြားေရးဆိုင္ရာျခံဳငံုသုံးသပ္မႈမ်ား ထြက္လာျခင္းျဖစ္ သည္။

“အဲလိုက်ေနေပမဲ့လည္း ၾသစေၾတးလ်စီးပြားေရးသည္ အံ့အားသင့္ဖြယ္ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံႏိုင္ေၾကာင္းျပသခဲ့ပါ တယ္၊ ေနာက္ၿပီး အျခားႏိုင္ငံမ်ားလို ေကာင္းမြန္တဲ့အေနအထားကို တည္ေဆာက္နိုင္ခဲ့တယ္” ဟု ဖရစ္ဒန္ဘာ့ဂ္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယေန႔ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ စာရင္းဇယားမ်ားသည္ စီးပြားေရးျပန္ လည္ေကာင္းမြန္လာေရး ေရွ႕ဆက္မည့္ အဓိကေျခလွမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ေဖာ္ျပေနေၾကာင္းလည္း ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ၾသစေတးလ်သည္ စီးပြားပ်က္ကပ္ကို ယခုႏွစ္မတိုင္မီအထိ ႏွစ္ေပါင္း ၂၈ ႏွစ္ၾကာမၽွေအာင္ျမင္စြာ ေရွာင္ရွားႏိုင္ခဲ့သည္။ သတၱဳတင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈက႑တို႔တြင္ ဝယ္လိုအား အခိုင္အမာျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ကမၻာ့ေငြေၾကးေဈးကြက္အၾကပ္အတည္းအတြင္းမွာပင္ စီးပြားေရး တိုးတက္လာခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

Author: DMG