ဒယ္ဂုၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ဘုရားေက်ာင္းတစ္ခုေရွ႕၌ အကာအကြယ္မ်ား ဝတ္ဆင္ထားေသာ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား ပိုးသတ္ေဆးျဖန္းေနသည္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔က ေတြ႔ျမင္ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - AP)

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဒယ္ဂုၿမိဳ႕၌ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္သည္ ၿမိဳ႕ေနလူထု ၂.၅ သန္းအား ျပင္ပသို႔ သြားလာလႈပ္ရွားမႈမ်ား မျပဳလုပ္ဘဲ အိမ္တြင္း၌သာ ေနထိုင္ေပးၾကရန္ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

ဒယ္ဂုအပါအဝင္ အနီးတစ္ဝိုက္ရွိ ၿမိဳ႕မ်ား၌ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံထားရသူ ၃၅ ဦး ထပ္မံေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ကြန္ယံုဂ်င္က ျပည္သူမ်ားအား တိုက္တြန္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္သည္ ရုပ္ျမင္သံၾကား သတင္းေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခု၌ အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားကာ ဗဟိုအစိုးရထံမွ အကူအညီလည္း ေတာင္းခံလိုက္သည္။

ေဒသတြင္း ျမင့္တက္လာေသာ ကူးစက္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ၿမိဳ႕၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအမံမ်ားအား ထိခိုက္လာမည္ကိုလည္း ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က စိုးရိမ္မႈမ်ား ျပသခဲ့ၿပီး ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ဗဟိုအစိုးရအားလည္း အေရးအပၚအကူအညီမ်ား စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ျဖစ္ႏိုင္ပါက အိမ္ထဲတြင္ပါ မ်က္ႏွာဖံုးမ်ား အသံုးျပဳေပးၾကရန္ ဒယ္ဂုၿမိဳ႕ေတာ္သားမ်ားအား ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လူနာ ၃၅ ဦးအနက္ ၂၈ ဦးသည္ ဗိုင္းရပ္ကူးစက္ခံထားရေၾကာင္း အတည္ျပဳထားသည့္ လူနာႏွင့္ ဘုရားေက်ာင္းအတူ တက္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား ကူးစက္ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးစင္တာက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။ အဆိုပါလူနာသည္ အသက္ ၆၀ အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး လတ္တေလာ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ခရီးသြားလာထားေသာ မွတ္တမ္းမ်ား မေတြ႔ရွိရေၾကာင္း စင္တာ အရာရွိမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔၌ ဒယ္ဂုတြင္ ေတြ႔ရွိခဲ့သည့္ ကူးစက္ခံထားရသူ ၁၃ ဦးအနက္ ၁၁ ဦးမွာလည္း အဆိုပါအမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ဘုရားေက်ာင္း အတူတက္ခဲ့သူမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဆးရံု၌ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အနီးကပ္ရွိခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးစင္တာ၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ဒယ္ဂုၿမိဳ႕ေတာ္အပါအဝင္ အနီးတစ္ဝိုက္ရွိၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕တြင္း ဧရိယာတစ္ဝိုက္၌ ေရာဂါကူးစက္မႈ မ်ားျပားလာေသာ္လည္း စတင္ပ်ံ႕ႏွံ႔သည့္ မူလအေၾကာင္းရင္းကို ယခုအခ်ိန္ထိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးေပ။
ထို႔အတြက္ ႏိုင္ငံတြင္း၌ က်န္းမာေရးအာဏာပိုင္မ်ား ေျခရာမခံမိေသာ ေရာဂါကူးစက္ခံထားရသူ အမ်ားအျပား ရွိေနႏိုင္ေၾကာင္း စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားလည္း လူထုအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

COVID-19 ဟု တရားဝင္အမည္ေပးထားသည့္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္သစ္ကူးစက္သူ စုစုေပါင္းသည္ ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ၈၂ ဦးရွိသြားၿပီ ျဖစ္သည္။

Author: Admin