ဓာတ္ပုံ - France 24 / Facebook

DMG ၊ ေမ ၃

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူ မီဒီယာဝန္ထမ္းမ်ား အားလုံးကို ခ်က္ခ်င္းျပန္လႊတ္ေပးရန္ႏွင့္ အင္တာနက္ ပိတ္ဆို႔ထားမႈမ်ားအား ရပ္ဆိုင္းေပးရန္ ျမန္မာအေျခစိုက္ သံတမန္ ၁၈ ဖြဲ႕က ျမန္မာစစ္တပ္အား ေမလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ကမၻာ့စာနယ္ဇင္းေန႔၌ စုေပါင္းေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ပစ္မွတ္ထား ဖိႏွိပ္ခံေနရေသာ္လည္း တိက်ေသခ်ာေသာ သတင္းမ်ားအား လူထုလက္လွမ္းမီေအာင္ တင္္ဆက္ေပးေနသည့္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားႏွင့္ မီဒီယာဝန္ထမ္းမ်ား၏ အားထုတ္မႈကို မိမိတို႔ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ စစ္တပ္က အရပ္သားအစိုးရအား ျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ေမလ ၂ ရက္ေန႔အထိ ဖမ္းဆီးခံရသူ စာနယ္ဇင္းသမားေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ၎တို႔အနက္ ထက္ဝက္ခန႔္မွာ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ဖမ္းဆီးခံထားရဆဲ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ သတင္းသမားမ်ားအား ပစ္မွတ္ထား ဖိႏွိပ္လ်က္ရွိရာ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ သတင္းသမားမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ားကိုပါ ဓားစာခံအျဖစ္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ရွိသည္။

ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႔ညပိုင္းက ခ်င္းျပည္နယ္အေျခစိုက္ The Chinland Post သတင္းဌာန၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ကို ဖမ္းဆီးရန္ ေနအိမ္သို႔ လာရွာရာ မေတြ႕ရသျဖင့္ သူ၏ ေယာက္ဖကို ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္း ေအေအပီပီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေမလ ၁ ရက္ ေန႔လယ္ကလည္း ဒဂုံတကၠသိုလ္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာတြင္ ေနထိုင္သူ အလြတ္တန္းသတင္းေထာက္ မသူဇာ၏ ေနအိမ္အား ဝင္ေရာက္ရွာေဖြရာတြင္ မသူဇာကို မေတြ႕သျဖင့္ ေနအိမ္တြင္ရွိေနသည့္ သူ၏ အမ်ိဳးသားအား ဖမ္းဆီးသြားသည္။

ေမလ ၂ ရက္ေန႔တြင္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္က ခန႔္အပ္ထားသူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ကခ်င္အေျခစိုက္ ျမစ္ႀကီးနားသတင္းဂ်ာနယ္အား လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းေၾကာင္း အသိေပးခဲ့သည္။ ျမစ္ႀကီးနားသတင္းဂ်ာနယ္ အေနျဖင့္ မီဒီယာအမ်ိဳးအစား တစ္ခုခုကို အသုံးျပဳ၍ျဖစ္ေစ၊ နည္းပညာ တစ္ရပ္ရပ္ကို အသုံးျပဳ၍ျဖစ္ေစ ေရးသားထုတ္ေဝ ျဖန႔္ခ်ိျခင္းမျပဳရန္ အသိေပးေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးက အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္သည္ ဒီမိုကေရစီ က်င့္သုံးေသာ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ား၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ၿပီး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပး သင့္ေၾကာင္း သံ႐ုံးမ်ား၏ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။  စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္သည္ မီဒီယာကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ အခြင့္အေရးသာမဟုတ္ဘဲ လူထုတစ္ရပ္လုံး၏ အခြင့္အေရးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လူသားတို႔၏ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အဓိကက်သည့္ လြတ္လပ္ေသာ မီဒီယာက႑အား မိမိတို႔ ဆက္လက္ပံ့ပိုးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခုေၾကညာခ်က္အား ဩစေၾတးလ်၊ ကေနဒါ၊ ခ်က္သမၼတနိုင္ငံ၊ ဒိန္းမတ္၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ ဖင္လန္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ အီတလီ၊ နယ္သာလန္၊ နယူးဇီလန္၊ ေနာ္ေဝ၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ စပိန္၊ ဆြီဒင္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ယူေကႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဆိုင္ရာ သံတမန္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပူးတြဲထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Author: DMG