ဥေရာပသမဂၢ၏ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ အႀကီးအကဲ ဂ်ိဳးဆက္ေဘာ္ရဲလ္။ (ဓာတ္ပုံ - Reuters)

DMG ၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၁

ျမန္မာစစ္တပ္က အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ဥေရာပသမဂၢ(အီးယူ)က ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈမ်ား ထပ္တိုးခ်မွတ္ရန္အသင့္ရွိေနေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢ၏ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္ ဂ်ိဳးဆက္ေဘာ္ရဲလ္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္က ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔၌ ကယားျပည္နယ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးမ်ားသာမက လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရးဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူ ၃၅ ဦးထက္မနည္းအား သတ္ျဖတ္မီးရႈိ႕ခဲ့သည္ကိုၾကည့္လွ်င္ က်ဴးလြန္သူမ်ားအားအေရးယူရန္ အထူးလိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အီးယူကိုယ္စားလွယ္က ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္က ကယားျပည္နယ္တြင္ မီးရႈိ႕သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသူမ်ားတြင္ မိမိတို႔ဝန္ထမ္းႏွစ္ဦးလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း Save the Children အဖြဲ႕က အတည္ျပဳေျပာၾကားထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈျမင့္တက္လာသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာက ျမန္မာအေပၚ လက္နက္ေရာင္းခ်မႈ ပိတ္ပင္ေရးအပါအဝင္ ကာကြယ္တားဆီးေရးအစီအစဥ္မ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ိဳးဆက္ေဘာ္ရဲလ္က ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားထားသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္အား ထပ္တိုးဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အီးယူဘက္က အသင့္ရွိေနေၾကာင္းလည္း သူက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အာဏာသိမ္းမႈျဖစ္ပြားခဲ့ခ်ိန္တည္းက ဥေရာပသမဂၢသည္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ပစ္မွတ္ထား ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။ အီးယူသည္ ျမန္မာအစိုးရသို႔ ေပးအပ္ေနေသာ အကူအညီမ်ား၊ စစ္အစိုးရကို တရားဝင္အသိအမွတ္ ျပဳသကဲ့သို႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ ကူညီေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကိုပါ ရပ္ဆိုင္းထားသည္။

Author: DMG