(ဓာတ္ပံု - AFP)

ေရာဂါျဖစ္ပြားလြယ္သည့္ H5N8 ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါပိုးအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပင္သစ္တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ပတ္အတြင္း သုတ္သင္ခဲ့သည့္ ဘဲေကာင္ေရ ၃ သိန္းခြဲအထိ ရွိေၾကာင္း ျပင္သစ္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ထပ္မံ၍လည္း ေကာင္ေရ ၄ သိန္းအထိ သုတ္သင္ရန္စီစဥ္ထားေၾကာင္း တိေမြးကုအရာရွိခ်ဳပ္ လြိဳက္အီဗင္က  ေျပာၾကားသည္။

H5N8 ေရာဂါပိုးအား ၂၀၂၀ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေကာ္စီကာကြ်န္းရွိ တိရစၦာန္အေရာင္းဆိုင္ တစ္ခုရွိ ငွက္တစ္ေကာင္တြင္ စတင္ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာသို႔အေရာက္တြင္ ျပည္မရွိ ဘဲေမြးျမဴေရးၿခံမ်ားတြင္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ ဥေရာပႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္လည္း ဤပိုးကူးစက္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း အစီရင္ခံစာမ်ား ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံတြင္လည္း ကူးစက္ခံထားရသည့္ ဘဲအုပ္ သံုးအုပ္အထိ သုတ္သင္ထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ဗိုင္းရပ္သည္ လူအတြက္ အႏၱရာယ္မရွိေသာ္လည္း အလြန္႔အလြန္ ကူးစက္လြယ္သည္ဟု တိေမြးကုအရာရွိခ်ဳပ္က ဆိုသည္။

ျပင္သစ္လုပ္ငန္းရွင္ ဟာေဗးဒူပြီကလည္း ထုတ္လုပ္ေရးကို ႏွစ္လတာဆိုင္းငံ့ၿပီး ေဒသတစ္ဝိုက္ရွိ ၾကက္၊ဘဲမ်ားအားလံုးကို သုတ္သင္ရန္ အစိုးရအား ေတာင္းဆိုထားသည္။
“တျခားေရြးစရာမရွိဘူး” ဟု သူကဆိုသည္။

နယ္သာလန္၊ ဆြီဒင္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ မ်ားတြင္လည္း ေဆာင္းရာသီစတင္ခ်ိန္တည္းက ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါ ကူးစက္မႈမ်ား ေတြ႔ရွိထားေၾကာင္း အစီရင္ခံစာမ်ား ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ဒပ္ခ်္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ေမြးျမဴေရးၿခံႏွစ္ခု၌ ဗိုင္းရပ္စ္ေတြ႔ရွိသျဖင့္ ၾကက္ေကာင္ေရ ၂ သိန္းနီးပါး သုတ္သင္ခဲ့သည္။

Author: DMG