ကိုလံဘီယာလက္ဝဲဝါဒီယိမ္း သမၼတေလာင္း သည္ ၂ဝ၂၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔က ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံ၊ ဘိုကိုတာၿမိဳ႕ တြင္က်င္းပသည့္ သမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဒုတိယအေက်ာ့တြင္ မဲ႐ုံတစ္ခု၌ မဲမထည့္မီ သူ၏မဲကို ျပသေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္။ (ဓာတ္ပုံ - Reuters)

DMG ၊ ဇြန္ ၂၂

ႀကီးမားေသာ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ကတိျပဳခဲ့သည့္ အမ္-၁၉ ေျပာက္က်ားလႈပ္ရွားမႈ၏ အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္း လက္ဝဲဝါဒီ ဂူစတာဗိုပက္ထ႐ိုသည္ ဇြန္လ (၁၉) ရက္ေန႔ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံ၏သမၼတရာထူးကို အႏိုင္ရခဲ့ေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဂူစတာဗိုပက္ထ႐ိုသည္ မထင္မွတ္ဘဲ မ်ားျပားေသာ ေထာက္ခံမဲ ကြာဟမႈ ရ၁၆,၈၉ဝ ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး ႐ိုဒိုဖိုဟာနန္ဒက္ဇ္ကို အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ ၎တို႔ႏွစ္ဦးသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈမ်ားအား အတူတကြျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ဘိုကိုတာ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေဟာင္းႏွင့္ လက္ရွိ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂူစတာဗိုပက္ထ႐ိုသည္ အခမဲ့ တကၠသိုလ္ပညာေရး၊ ပင္စင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးမျဖစ္ထြန္းေသာ ေျမယာမ်ား၏ ျမင့္မားေသာအခြန္အခမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မညီမွ်မႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္သြားမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့သည္။ ဂူစတာဗိုပက္ထ႐ိုသည္ ၅ဝ.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ဟာနန္ဒက္ဇ္၏ ၄၇.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။

ဂူစတာဗိုပက္ထ႐ို၏ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား အထူးသျဖင့္ ေရနံပေရာဂ်က္အသစ္မ်ားကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္းသည္ လက္ရွိစာခ်ဳပ္မ်ားကို ေလးစားမည္ဟု ဂူစတာဗိုပက္ထ႐ိုက ကတိျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအခ်ိဳ႕အား ထိတ္လန႔္ေစခဲ့သည္။

ဘိုကိုတာရွိ ဂူစတာဗိုပက္ထ႐ို၏မဲဆြယ္ပြဲ အခမ္းအနား၌ ရလဒ္မ်ား ေပၚထြက္လာခ်ိန္တြင္ ဘီးတပ္ကုလားထိုင္ အသုံးျပဳသည့္ အသက္ ၄ဝ အ႐ြယ္ ေထာက္ခံသူ အလက္ဂ်န္းဒ႐ိုေဖာ္ရီ႐ိုက ငိုေႂကြးခဲ့သည္။

"ေနာက္ဆုံးေတာ့ ဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ သူက သမၼတေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာမယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္သိပါတယ္။ ခံစားခြင့္အနည္းဆုံးသူေတြကို သူကကူညီေပးပါလိမ့္မယ္။ ဒါက ပိုေကာင္းဖို႔အတြက္ ေျပာင္းလဲသြားမွာျဖစ္တယ္" ဟု အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သူ အလက္ဂ်န္းဒ႐ိုေဖာ္ရီ႐ိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဤမဲဆြယ္မႈသည္ ဂူစတာဗိုပက္ထ႐ို၏ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္သမၼတေလာင္းအျဖစ္ မဲဆြယ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎၏ေအာင္ပြဲေၾကာင့္ ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံသည္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း တိုးတက္မႈရွိလာခဲ့ေသာ လက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ ပါဝင္လာၿပီျဖစ္သည္။

Author: DMG