ဓာတ္ပံု - AFP

ၾကက္ငွက္မ်ားတြင္သာ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည့္ H5N8 တုပ္ေကြးအမ်ိဳးအစားအား လူသားထံတြင္ ကူးစက္ေနသည္ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ရုရွားႏိုင္ငံမွ ပညာရွင္မ်ား ေတြ႔ရွိခဲ့ရေၾကာင္း စေနေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ယမန္ႏွစ္ဒီဇင္ဘာလက ရုရွားေတာင္ပိုင္းတြင္ ၾကက္ငွက္မ်ားအၾကား ဤတုပ္ေကြးေရာဂါ အထူးပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခဲ့ရၿပီးေနာက္ အဆိုပါေဒသရွိ အလုပ္သမား ခုနစ္ဦးသည္ ထိုတုပ္ေကြးအမ်ိဳးအစား ကူးစက္ခံထားရသည္ကို စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကူးစက္ခံရသူမ်ားသည္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေရာဂါလကၡဏာ အလြန္အမင္း ျပင္းထန္မႈ မရွိေၾကာင္း ရုရွားက်န္းမာေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႔ Rospotrebnadzor အႀကီးအကဲ အန္နာပိုပိုဗာ က ေျပာၾကားသည္။

ယခုေတြ႔ရွိရေသာ ကူးစက္မႈအား ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ WHO ထံသို႔ အသိေပး ေပးပို႔ထားသည္ဟုလည္း ပိုပိုဗာက ေျပာသည္။ ရုရွား၏ အသိေပးမႈကို လက္ခံရရွိေၾကာင္း WHO အဖြဲ႔က စေနေန႔တြင္ အတည္ျပဳသည္။ လူရွိ၌ အဆိုပါေရာဂါကို လူအခ်င္းခ်င္း ကူးစက္မႈကို မေတြ႔ရွိရေသးေၾကာင္းလည္း WHO က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။

ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြး ေရာဂါ၌ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ိဳးကြဲ အမ်ားအျပားရွိသည္။ H5N8 အမ်ိဳးအစား တုပ္ေကြးေရာဂါသည္ ၾကက္ငွက္မ်ားကို ေသေစႏိုင္သည္အထိ ျပင္းထန္ေသာ္လည္း လူသားမ်ားထံ ကူးစက္ျခင္းမ်ိဳး ယခင္က မရွိခဲ့ေပ။ H5N1 ၊ H7N9 ႏွင့္ H1N1 တို႔သည္ လူသားထံသို႔ ကူးစက္ႏိုင္သည္။ H5N1 ကူးစက္ခံရလွ်င္ ျပင္းထန္အဖ်ားေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏိုင္ၿပီး ေသဆံုးႏိုင္ေျခ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။

ဤေရာဂါမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ တိရစၦာန္မ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ထိေတြ႔မႈ သို႔မဟုတ္ ေမြးျမဴရာေနရာမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး လူလူခ်င္းကူးစက္မႈ မေတြ႔ရေသးေၾကာင္း WHO အဖြဲ႔၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

Author: DMG