ဓာတ္ပုံ - AFP

DMG ၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၄

ဟက္ဇဘိုလာအဖြဲ႕ခြဲအားလုံးကို အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အျဖစ္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံက ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ သတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္း ေအအက္ဖ္ပီသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ဘႏြန္ႏိုင္ငံတြင္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အင္အား ျဖန႔္ၾကက္ထားေသာ ဟက္ဇဘိုလာအဖြဲ႕၏ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ခြဲအေပၚ အေရးယူမႈမ်ားအား ဆက္လက္အတည္ျပဳၿပီး ယခုကဲ့သို႔ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

တီဟီရန္ေထာက္ပံ့ထားသည့္ ရွီးယိုက္မြတ္ဆလင္အုပ္စုျဖစ္ေသာ ဟက္ဇဘိုလာသည္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ရွိလာသလို အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္ေနသျဖင့္ ၾသစေၾတးလ်အတြက္ အႀကီးအက်ယ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္လာေနေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ်ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ကယ္ရင္အင္ဒ႐ူးက ေျပာၾကားသည္။

ဟက္ဇဘိုလာသည္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အျဖစ္ ႏွစ္ဖြဲ႕ခြဲကာ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး လက္ဘႏြန္ႏိုင္ငံ၌ ျပည္တြင္းစစ္ အဆုံးသတ္ခဲ့သည့္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ တစ္ခုတည္းေသာ လက္နက္မဖ်က္သိမ္းဘဲ က်န္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။

ဟက္ဇဘိုလာတို႔၏ လႈပ္ရွားမႈသည္ လက္ဘႏြန္ႏိုင္ငံေရးတြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑၌ ရွိေနသည္။ ဟက္ဇဘိုလာတို႔သည္ ဆီးရီးယားျပည္တြင္းစစ္၌ သမၼတ ဘာရွားအယ္လ္အာဆက္၏ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ တိုက္ခိုက္ေရးသမား ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ ေစလႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲခံခဲ့ရသည္။

ဟက္ဇဘိုလာအဖြဲ႕သည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာဖစ္ဟာရီရီ သတ္ျဖတ္ခံရျခင္းႏွင့္ ၂၀၂၀ ေဘ႐ြတ္ကမ္းေျခေပါက္ကြဲမႈ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးမ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္ပိတ္ပင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း ေဝဖန္ေရးသမားမ်ားက စြပ္စြဲထားသည္။

ႀကီးမားသည့္ လက္ဘႏြန္အသိုင္းအဝိုင္း တစ္ရပ္ရွိသည့္ ၾသစေၾတးလ်တြင္ ယခုသတ္မွတ္လိုက္သည့္ ပိတ္ပင္မႈအရ ဟက္ဇဘိုလာအဖြဲ႕ဝင္ျခင္း၊ အဖြဲ႕အတြက္ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံျခင္းကဲ့သို႔ ကိစၥရပ္မ်ားကို ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံအတြင္း၌ ျပဳလုပ္ခြင့္ ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။

Author: DMG