(ဓာတ္ပံု - Reuters)

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေအာက္လႊတ္ေတာ္သည္ အမ်ိဳးသားလုံျခဳံေရးဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ တ႐ုတ္အရာရွိမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ ဘဏ္မ်ားကို ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ေစမည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္အား ဗုဒၶဟူးေန႔က ျပဌာန္းလိုက္သည္။

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ နန္စီ ပီေလာ့စီက တရုတ္၏လုံျခဳံေရးဥပေဒသစ္သည္ ေဟာင္ေကာင္အေပၚ ရက္စက္လွေသာႏွိမ္နင္းမႈဟု ဆိုသည္။

တ႐ုုတ္နိုင္ငံကမူ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ေဟာင္ေကာင္အေရးကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေနျခင္းကို ရပ္သင့္ေၾကာင္း ႏွင့္ ထိုသို႔စြက္ဖက္မႈကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ခုခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေဟာင္ေကာင္သည္ ၁၉၉၇ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္မလက္ေအာက္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး အထူး ေဒသလြတ္လပ္ခြင့္ကို ကာကြယ္နိုင္မည့္ လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ နယ္ပယ္စံုံအလိုက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ တို႔ပါဝင္သည့္ တစ္နိုင္ငံ စနစ္ႏွစ္မ်ိဳးမူျဖင့္ က်င့္သုံးလ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တ႐ုတ္အစိုးရသည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အျခား အေနာက္နိုင္ငံမ်ားမွ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ၾကသည့္ ေဟာင္ေကာင္အတြက္ သက္ေရာက္မည့္ အမ်ိဳးသား လုံျခဳံေရးဥပေဒတစ္ရပ္ကို အဂၤါေန႔ကျပဌာန္းလိုက္သည္။

ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ ေဟာင္ေကာင္၏အခြင့္အေရးမ်ားကို မစေတးသင့္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေဒါမစ္နစ္ ရာ့ဘ္က ဥပေဒအသစ္ကို ေထာက္ခံသည့္ HSBC ႏွင့္ အျခားဘဏ္မ်ားအား ေျပာၾကားလိုက္သည္။  
HSBC ႏွင့္ Standard Chartered ဘဏ္မ်ားက ဥပေဒအသစ္ကို ေထာက္ခံခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ၿဗိတိန္ႏွင့္ အေမရိကန္ဝါရင့္ နိုင္ငံေရးသမားမ်ားက ထိုဘဏ္မ်ားအား ၿပီးခဲ့သည့္လကျပစ္တင္ေဝဖန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဥပေဒသည္ ခြဲထြက္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈ၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ဆန္႔က်င္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ျပည္ပအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းမႈစသည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို တစ္သက္တစ္ကၽြန္းအထိ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မည္ျဖစ္သည္။ ျပည္မရွိလုံျခဳံေရးေအဂ်င္စီ မ်ားမွ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္ေဆးမႈအတြက္ ျပည္မသို႔ ေခၚယူခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ဥပေဒအား ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာ တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း ေထာက္ခံအတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ထို လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ယခင္ၿဗိတိသၽွကိုလိုနီျဖစ္ခဲ့ေသာ တ႐ုတ္၏ အလြတ္လပ္ဆုံးၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ ေဟာင္ေကာင္၏ နိုင္ငံ တကာဘ႑ာေရးဗဟိုဌာနအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အဆုံးသတ္ေစနိုင္မည့္ လုံျခဳံေရးဥပေဒ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ ျပဌာန္းခ်က္ကို အေမရိကန္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ပူပန္စိုးရိမ္ေနေၾကာင္း ထင္ဟပ္ေနသည္။

အေမရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္တြင္ အလားတူဥပေဒတစ္ရပ္အား ျပဌာန္းခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းအား သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္မွ ဥပေဒတစ္ရပ္အျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ သို႔မဟုတ္ ပယ္ခ်ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္နိုင္ေရးအတြက္ အိမ္ျဖဴေတာ္သို႔ မေပးပို႔မီ အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ထပ္မံတင္ျပကာ သေဘာတူညီခ်က္ရယူရမည္ျဖစ္သည္။  

အေမရိကန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ နန္စီပယ္လိုစီသည္ ေဟာင္ေကာင္အေျခအေနအား ၾကားနာသည့္ ေရးရာ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးကို ထူးထူးျခားျခားတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး လုံျခဳံေရးဥပေဒသည္ “တစ္နိုင္ငံ စနစ္ ႏွစ္မ်ိဳး” မူကိုခ်ဳပ္ၿငိမ္း ေစသည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။
 “ဒီဥပေဒဟာ ျပင္းထန္လြန္းၿပီး ေဟာင္ေကာင္ျပည္သူေတြကို ႏွိမ္နင္းဖို႔အတြက္ျဖစ္တယ္၊ သူတို႔ကို ေပးထားတဲ့ လြတ္လပ္ ခြင့္ေတြကို ဖ်က္ဆီးဖို႔ ရည္ရြယ္တာပဲ” ဟု ေအာက္လႊတ္ေတာ္နိုင္ငံျခားေရးရာေကာ္မတီၾကားနာသည့္အစည္းအေဝးတြင္ ပယ္လိုစီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေက်ာင္လီက်န္းက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္ ဥပေဒၾကမ္း ျပင္ဆင္ေနျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဥပေဒကို လက္မွတ္ထိုးသည္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ဆက္လုပ္သည္ျဖစ္ေစ တ႐ုတ္နိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပတ္ျပတ္သားသား ျပင္းထန္စြာ ခုခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾကာသပေတးေန႔က ေဘဂ်င္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မိုက္ပြန္ပီယိုက လုံျခဳံေရးဥပေဒသည္ နိုင္ငံအားလုံးကို ေစာ္ကားရာေရာက္ၿပီး အေမရိကန္ အစိုးရအေနျဖင့္ အထူးေဒသအျဖစ္တည္ရွိမႈကို အဆုံးသတ္ရန္ သမၼတထရမ့္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အား ဆက္လက္အေကာင္ အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ေဟာင္ေကာင္၏ အထူးေဒသအျဖစ္တည္ရွိမႈအား ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည့္အျပင္ စစ္လက္နက္ ပစၥည္းမ်ားတင္ပို႔မႈ ရပ္ဆိုင္းျခင္းႏွင့္ ၄င္းေဒသအား နည္းပညာျမင့္ထုတ္ကုန္မ်ား သုံးစြဲခြင့္ကန႔္သတ္ျခင္းမ်ား စတင္လုပ္ ေဆာင္ခဲ့သည္။

Author: DMG