ေန႔လယ္စာစားခ်ိန္ဆႏၵျပပြဲဆင္ႏႊဲေနသည့္ အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး ေဟာင္ေကာင္ဆႏၵျပသမားမ်ားကို တနလၤာေန႔က ခ်ာတာဥယ်ာဥ္တြင္ေတြ႕ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - Reuters)

ေဟာင္ေကာင္တြင္ အစိုးရဆန္႔က်င္ေရးဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ေထာက္ခံသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ အေမရိကန္တို႔ကျပ႒ာန္းရန္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းကို တံု႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ တရုတ္အာဏာပိုင္မ်ားက ထိုကဲ့သို႔ေျပာၾကားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈမ်ား၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးေသာ္လည္း အေမရိကန္တို႔ အေနျဖင့္ ေဟာင္ေကာင္လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီဥပေဒကို အတည္ျပဳခဲ့ပါက ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမႈမ်ား ရွိလာမည္ဟု တရုတ္တုိ႔က ၿခိမ္းေျခာက္သတိေပးခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈမ်ားခ်မွတ္မည့္ ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

"အေမရိကန္တုိ႔ရဲ႕ မေလ်ာ္ကန္တဲ့အျပဳအမူအတြက္ တံု႔ျပန္ရျခင္းျဖစ္တယ္" ဟု တရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရအမ်ိဳးသမီး ဟြာခြ်မ္းယင္ ကေျပာၾကားခဲ့့ၿပီး အေမရိကန္တုိ႔၏ အဆုိပါဥပေဒမွာ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဝင္ေရာက္စြပ္ဖက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္ ဗုဒၶဟူးေန႔က သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ ေဟာင္ေကာင္လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီဥပေဒတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ေသာ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ တရုတ္အရာရွိမ်ားကို ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈမ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ အေမရိကန္အစိုးရက ေဟာင္ေကာင္အတြက္ေပးထားေသာ ကုန္သြယ္ေရးခံစားခြင့္မ်ားကို တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္တို႔ ပါဝင္သည္။

အဆုိပါဥပေဒကို ေဟာင္ေကာင္ဆႏၵျပသမားမ်ားဘက္မွ ရပ္တည္ၿပီး အင္အားသံုးၿဖိဳခြင္းသည့္ ရဲမ်ား၏လုပ္ရပ္ကို ေဝဖန္ျပစ္တင္ထားေသာ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ေထာက္ခံေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဟာင္ေကာင္ရဲမ်ားကမူ ဆႏၵျပသမားမ်ား၏ ဆူပူ၊အၾကမ္းဖက္သည့္လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ မ်က္ရည္ယိုဗံုး၊ ရာဘာက်ည္ တုိ႔ အပါအဝင္ အင္အားသံုးၿဖိဳခြင္းသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျဖရွင္းထားသည္။

ေဟာင္ေကာင္တြင္ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာင္းဆိုသည့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားမရပ္မနားျဖစ္ေပၚေနခဲ့သည္မွာ ၆ လခန္႔ပင္ ရွိျပီျဖစ္သည္။ ေဟာင္ေကာင္ဆႏၵျပသမားမ်ားႏွင့္ အျခားေဟာင္ေကာင္ျပည္သူမ်ားသည္ တစ္ႏုိင္ငံ၊ စနစ္ႏွစ္ခု မူဝါဒေအာက္တြင္ တရုတ္အစိုးရထံမွ၎တို႔ရရွိထားေသာ အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို တရုတ္တုိ႔က ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းသြားမည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံက ေဟာင္ေကာင္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈခ်မွတ္သြားမည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထဲတြင္ National Endowment for Democracy ၊ the National Democratic Institute for International Affairs ၊ Human Rights Watch ၊ the International Republican Institute ၊ Freedom House ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါဝင္ေၾကာင္း ဟြာခ်မ္းယင္ ကေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ " အ​ေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕အမွားကိုျပင္ဆင္ၿပီး ေဟာင္ေကာင္နဲ႔တရုတ္ျပည္တြင္းေရးမွာ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ရာေရာက္တဲ့ စကားနဲ႔သေဘာထားမွန္သမွ်ကို ရပ္တန္႔ဖို႔ တရုတ္ႏုိင္ငံက တုိက္တြန္းလိုပါတယ္" ဟု လည္း သူမကေျပာၾကားခဲ့ကာ တရုတ္တို႔အေနႏွင့္ အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး လိုအပ္ပါက ေနာက္ထပ္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Author: Admin