၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အိုဆာကာၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံေတြ႔ဆံုပြဲ တစ္ခုတြင္ အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရင္ဒရာမိုဒီႏွင့္ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးတို႔ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ၾကစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - Reuters)

အိႏၵိယႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစစ္တပ္မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ၾကေၾကာင္း Nikkei Asian သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အိႏၵိယ-ပစိဖိတ္ ေဒသအတြင္း တရုတ္၏ ဆရာႀကီးလုပ္ လႊမ္းမိုးမႈမ်ား ျမင့္တက္ေနခ်ိန္၌ ယခုသေဘာတူညီခ်က္ ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရင္ဒရာမိုဒီႏွင့္ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးတို႔ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ တယ္လီဖုန္းအဆက္အသြယ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ယခုသေဘာတူညီခ်က္အား ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးက ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။

“ယခုသေဘာတူညီခ်က္မွသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ကာကြယ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား တိုးျမွင့္ကာ အိႏၵိယ-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ တစ္တပ္တစ္အား ျဖစ္ေစမည္ကို ႏွစ္ဘက္လံုးက သေဘာထားတိုက္ဆိုင္ၾကေၾကာင္း” အိႏၵိယ၏ ျပင္ပဆက္ဆံေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အိႏၵိယႏွင့္ ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ မိုဒီႏွင့္ အာေဘးတို႔လက္ထက္တြင္ ပိုမိုနီးကပ္ေသာ ဆက္ဆံေရး ရွိလာခဲ့သည္။
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အာေဘးသည္ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ လာမည့္သီတင္းပတ္မွစတင္၍ ရံုးလုပ္ငန္းမ်ားမွ အနားယူရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။

အိႏၵိယသည္ ဇြန္လအေစာပိုင္းကလည္း ပံုစံတူသေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္အား ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္၌ ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ စစ္ဘက္အေျခစိုက္စခန္းမ်ားအား အျပန္အလွန္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး အကူအညီမ်ား ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ ပါဝင္သည္။

ၾသစေၾတးလ်၊ ဂ်ပန္တို႔ႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ အိႏၵိယ၏ သေဘာတူညီခ်က္ ႏွစ္ခုလံုးေၾကာင့္ အေမရိကန္အပါအဝင္ ေလးႏိုင္ငံအၾကား အင္အား ပိုမိုေတာင့္တင္း ခိုင္မာလာေစမည့္သေဘာ ရွိၿပီး ေလ့လာသူမ်ားကလည္း ယခုလုပ္ရပ္အား အိႏၵိယ-ပစိဖိတ္ ေဒသတြင္ တရုတ္၏ လႊမ္းမိုးမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အားထုတ္မႈအျဖစ္ ရႈျမင္ၾကသည္။ အိႏၵိယသည္ ယခုကဲ့သို႔ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား အေမရိကန္အပါအဝင္ အျခား ႏိုင္ငံတစ္ခ်ိဳ႕ႏွင့္လည္း ခ်ဳပ္ဆိုထားသည္။

အိႏၵိယႏွင့္တရုတ္တို႔သည္ ဟိမဝႏၱာနယ္စပ္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး တင္းမာလ်က္ရွိကာ တနလၤာေန႔ညက ေသနတ္ကို မိုးေပၚေထာင္ပစ္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္းလည္း ႏွစ္ဘက္တပ္မ်ား အျပန္အလွန္ စြပ္စြဲေနၾကသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ပစ္ခတ္မႈပဋိပကၡသည္ အိႏၵိယႏွင့္တရုတ္အၾကား ႏွစ္ေပါင္း ေလးဆယ္ေက်ာ္အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္သည္။ ဇြန္လ ၁၅ ရက္အေစာပိုင္းက ႏွစ္ဘက္တပ္ဖြဲ႔ ပဋိပကၡေၾကာင့္ အိႏၵိယတပ္သား ၂၀ ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး တရုတ္ဘက္က ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈကို မသိရေပ။

Author: Admin