ဆီနာဘန္းမီးေတာင္မွ ျပာပူမ်ား မႈတ္ထုတ္ေနသည္ကို အဂၤါေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - Reuters)

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဆူမားၾတားေျမာက္ပိုင္း ခရိုင္ရွိ ဆီနာဘန္းမီးေတာင္သည္ အဂၤါေန႔တြင္ မီးခိုးမ်ားႏွင့္ ျပာပူမ်ားအား ၇ ကီလိုမီတာ အျမင့္အထိ မႈတ္ထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

၂၄၆၀ မီတာ အျမင့္ရွိေသာ ဆီနာဘန္းမီးေတာင္သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀ ခန္႔ ၿငိမ္သက္ေနခဲ့ရာမွ ၂၀၁၀ တြင္ ျပန္လည္ အသက္ဝင္လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ မၾကာခဏဆိုသလို လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း မီးေတာင္ႏွင့္ ဘူမိေဗဒဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္ အကူအညီေပးေရး စင္တာ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ယခုျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ အေျခအေနကို လက္ရွိအခ်ိန္အထိ မသိရေသးေပ။

မီးေတာင္ဧရိယာ အနီးတစ္ဝိုက္တြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားအား အႏၱရာယ္ဇုန္မွ ထြက္ခြာၾကရန္၊ မီးခိုးဒဏ္အား ကာကြယ္ႏိုင္ေအာင္ မ်က္ႏွာအကာအကြယ္မ်ား တပ္ဆင္အသံုးျပဳၾကရန္ႏွင့္ ေခ်ာ္ရည္စီးေၾကာင္းမ်ား ရွိလာႏိုင္ေျခကို သတိျပဳေနထိုင္ၾကရန္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားက သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ ဒုတိယ အႏၱရာယ္အမ်ားဆံုး အဆင့္ သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ထားသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဆီနာဘန္းမီးေတာင္မွ မႈတ္ထုတ္သည့္ ျပာပူမ်ားသည္ အနီးအနားရွိ ေက်းရြာမ်ားအား ဖံုးလႊမ္းခဲ့ၿပီး လူ ၁၆ ဦးထက္မနည္း ေသဆံုးခဲ့ရေၾကာင္း က်ိဳဒိုသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Author: DMG