အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ား ျပည္ေထာင္စုသည္ အာကာသစူးစမ္းေလ့လာေရးတြင္ “ေမၽွာ္လင့္ခ်က္” စီမံကိန္းက အလွည့္အေျပာင္း ျဖစ္ေစမည္ဟု ယုံၾကည္လ်က္ရွိသည္။ (ဓာတ္ပုံ - The Mohammed Bin Rashid Space Centre)

အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားျပည္ေထာင္စုက အဂၤါၿဂိဳဟ္သို႔ ပထမဆံုး ေစလႊတ္မည့္ အာကာသယာဥ္ကို သီတင္းပတ္ အနည္းငယ္အတြင္း လႊင့္တင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘီဘီစီသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဂၤါၿဂိဳဟ္သို႔ သြားေရာက္နိုင္မည့္ ၿဂိဳဟ္ပတ္လမ္းေၾကာင္းသို႔ စတင္ဝင္ေရာက္နိုင္ရန္ ကီလိုမီတာသန္းေပါင္း ၄၉၃ သန္း (မိုင္သန္းေပါင္း ၃၈၀) အကြာအေဝးအထိ ၇လၾကာ ခရီးႏွင္ရမည္ျဖစ္သည္။  

အဆိုပါ စူးစမ္းေလ့လာေရးယာဥ္သည္ ၿဂိဳဟ္ပတ္လမ္းေပၚတြင္ အဂၤါၿဂိဳဟ္ကို Martian ႏွစ္ တစ္ႏွစ္ၾကာ (၆၈၇ ရက္ၾကာမၽွ) လွည့္ပတ္ကာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူစုေဆာင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ အဂၤါၿဂိဳဟ္ကို တစ္ပတ္ျပည့္ရန္ ၅၅ နာရီၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။

ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သိပၸံပညာရွင္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ မစ္စ္ဆာရာ အာလ္-အမ္မီရီက ယခုစီမံကိန္းသည္ အာကာသအင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ကို စတင္လိုက္စားလာမည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ အာရပ္သိပၸံပညာရွင္မ်ားအတြက္ အဓိကဆြဲေဆာင္အားတစ္ခု ျဖစ္လာမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။  

ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ဟု အဓိပၸာယ္ရေသာ အာမဲလ္အမည္ရွိ စက္႐ုပ္အာကာသယာဥ္ကို ဂ်ပန္နိုင္ငံရွိ ေဝးကြာလွေသာကၽြန္းျဖစ္သည့္ တာနဲဂါရွီးမားကၽြန္းတြင္ ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္တင္မည္ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ဒုံးက်ည္မွတစ္ဆင့္ လႊတ္တင္မည့္ အဆိုပါ အာကာသယာဥ္သည္ အဂၤါၿဂိဳဟ္၏ ရႈပ္ေထြးသည့္ ေလထုဖြဲ႕စည္းမႈကို တိုင္းတာနိုင္မည့္ အာ႐ုံခံကိရိယာသုံးမ်ိဳး တပ္ဆင္ထားသည္။ အဂၤါၿဂိဳဟ္ရွိ အမႈန္အမႊားႏွင့္ အိုဇုန္းတိုင္းတာမည့္ၾကည္လင္ ျပတ္သားမႈႏႈန္းျမင့္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ ခ်ိတ္ဆက္နိုင္သည့္ ဘက္စုံသုံးကင္မရာလည္း ပါရွိမည္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္ ျဖစ္သည့္ အရီဇိုးနားျပည္နယ္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းဖန္တီးထားသည့္ ေလထုဖိအားနည္းပမာဏကို တိုင္းတာနိုင္မည့္ အနီေအာက္ ေရာင္ျခည္တိုင္းကိရိယာႏွင့္ ေအာက္ဆီဂ်င္ႏွင့္ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ပမာဏကို တိုင္းတာနိုင္မည့္ ခရမ္းလြန္ ေရာင္ျခည္တိုင္းကိရိယာတို႔လည္း ပါဝင္သည္။

မစ္ အာလ္-အမ္မီရီက ေျပာၾကားရာတြင္ ေရဖြဲ႕စည္းရာတြင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္  အဆိုပါဓာတ္ေငြ႕ႏွစ္မ်ိဳးသည္ ၿဂိဳဟ္ေပၚ တြင္ ေပ်ာက္ကြယ္ေနသည့္အေၾကာင္း အဆိုပါ သုေတသနတြင္ အဓိကေလ့လာမည္ျဖစ္သည္။

ယူေကသိပၸံျပတိုက္မ်ားအဖြဲ႕မွ ဒါရိုက္တာ ဆာ အီယန္ ဘလက္ခ်္ဖို႔က အာကာသ စူးစမ္းေလ့လာမႈမ်ားသည္ ဘူမိေဗဒကိုသာ ေလ့လာေလ့ရွိၾကၿပီး ယခုေလ့လာမႈတြင္ အဂၤါၿဂိဳဟ္ရာသီဥတုကို ဆန္းစစ္ေလ့လာရာ၌ အျပည့္စုံဆုံး ျဖစ္လာေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Author: Admin