သမၼတထရမ့္က ဂ်ိဳးဘိုင္ဒင္အေပၚ ထိပါးေျပာဆိုသည့္စကားလုံးမ်ားကိုလည္း ေျမာက္ကိုရီးယားက ယူသံုးခဲ့သည္။ (ဓာတ္ပံု - Reuters)

အိုဘားမားအစိုးရလက္ထက္က ဒုတိယသမၼတျဖစ္ခဲ့ဖူးၿပီး လက္ရွိသမၼတေလာင္းေရြးပြဲဝင္ မစၥတာဂ်ိဳးဘိုင္ဒင္၏ ေျမာက္ကိုရီးယားအေပၚ ေဝဖန္ခဲ့ျခင္းအား တန္ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားကလည္း ၎ကုိ ရိုက္သတ္ရမည့္ေခြးရူးဟု တံု႔ျပန္ေျပာဆိုလိုက္ေၾကာင္း Reuters သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ၎၏ရန္ဘက္မ်ားကို မၾကာခဏ ဆိုးဝါးေသာစကားလုံးမ်ားျဖင့္ ေျပာဆိုေလ့ရွိေသာ္လည္း ယခုစကားလုံးသည္ကား ၄င္းတို႔၏ သံုးႏႈန္းေနက်စကားလံုးမ်ားအရၾကည့္လွ်င္ပင္ ၾကမ္းတမ္းလြန္းေနခဲ့သည္။

“ဘိုင္ဒင္လိုလူမ်ိဳးက ဒီမိုကရက္တစ္ျပည္သူ႔သမၼတ ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ေသးသိမ္ေအာင္ အသေရဖ်က္ဝံ့သည္” ဟု ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာ KCNA က ႏုိဝင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔ သတင္းတစ္ပုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

“ဘိုင္ဒင္ကဲ့သို႔ ေခြးရူးမ်ိဳးကို လႊတ္ထားပါက လူအမ်ားကို ထိခိုက္ႏုိင္သျဖင့္ တုတ္ျဖင့္ ရိုက္သတ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း” လည္း အဆိုပါသတင္းတြင္ေျပာၾကားထားၿပီး  ဂ်ိဳးဘိုင္ဒင္၏အမည္ကို စာလံုးေပါင္းမွားယြင္း ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ဘိုင္ဒင္က ၎တုိ႔၏ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္းအား မည္ကဲ့သို႔ ေစာ္ကားေျပာဆိုခဲ့သည္ဆုိသည္ကိုမူ KCNA က တိတိက်က်ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

သို႔ရာတြင္ ထြက္ရွိၿပီးသား ဂ်ိဳးဘိုင္ဒင္ ၏ မဲဆြယ္ေၾကာ္ျငာတစ္ခုထဲတြင္ သမၼတထရမ့္၏ ႏုိင္ငံျခားေရး မူဝါဒမ်ားကိုရႈတ္ခ်ထားၿပီး အာဏာရွင္မ်ား၊ မင္းဆိုးမင္းညစ္မ်ားကိုေျမႇာက္ပင့္ကာ မိတ္ေဆြမ်ားကို လက္တြဲျဖဳတ္သူဟု ဘိုင္ဒင္က ေဝဖန္ထားသည္။

အဆိုပါ ေၾကာ္ျငာထဲတြင္ ထရမ့္ႏွင့္ကင္ဂ်ဳံအန္းတို႔လက္ဆြဲႏူတ္ဆက္ေနပုံကိုျပသေနစဥ္ အာဏာရွင္ မင္းဆိုးမင္းညစ္ဟူေသာစကားကို ဘိုင္ဒင္ကေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဂ်ိဳးဘိုင္ဒင္သည္ သူငယ္ျပန္ေရာဂါကို ေနာက္ဆုံးဆင့္အထိေရာက္ေနသူျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသက္ထြက္ရန္ နီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္လည္း KCNA သတင္းဌာနက လြန္လြန္က်ဴးက်ဴး ေျပာၾကားထားသည္။  

သမၼတထရမ့္လက္ထက္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအန္းႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၿပီး ကိုရီးယား ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယားသေဘာတူညီခ်က္ရရွိေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား တိုးပြားလာခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေျခအေနမွာ ဆက္လက္တုိးတက္လာခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

Author: Admin