(ဓာတ္ပံု - AFP)

ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးသည္ က်န္းမာေရးအေျခအေနေၾကာင့္ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္အစိုးရပိုင္ NHK သတင္းဌာနက ေသာၾကာေန႔တြင္ ေၾကညာလိုက္သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အာေဘးသည္ အူမႀကီးအနာေပါက္ေရာဂါ (Ulcerative colitis) ခံစားေနရသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိၿပီျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ရက္ပိုင္းအတြက္ ေဆးရံုသို႔ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ က်န္းမာေရးအေပၚ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ား အမ်ားအျပား ေပၚထြက္လာခဲ့သလို ၎၏ ရာထူးသက္တမ္း အကုန္ထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေျခ အေပၚတြင္လည္း ေမးခြန္းမ်ား ေပၚထြက္ခဲ့သည္။

“ႏုတ္ထြက္ဖို႔ က်ိန္းေသသြားပါၿပီ” ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ အႀကီးတန္းအရာရွိ တစ္ဦးႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ရင္းျမစ္တစ္ခုက ရိုက္တာသတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားထားသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏုတ္ထြက္ပါက ၎၏ ပါတီအတြင္း ေခါင္းေဆာင္သစ္ ေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္ကာ ထိုေခါင္းေဆာင္သစ္သည္ အာေဘး၏ေနရာကို ရယူကာ လက္က်န္သက္တမ္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

အာေဘးႏုတ္ထြက္မည့္ သတင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ခိုင္မာေသာ အတည္ျပဳခ်က္မ်ား မရွိေသးေပ။ အစိုးရ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ကမူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနမွာ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေသာၾကာေန႔ အေစာပိုင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အာေဘးသည္ ယေန႔ညေနတြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာခဲ့သည့္ ရွင္ဇိုအာေဘးသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြက္ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တာဝန္ကို ျပန္လည္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

Author: DMG