ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားလည္း တုိးျမွင့္ခ်ထားခဲ့ကာ ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္တားဆီး ကာကြယ္ခဲ့သည္ (ဓာတ္ပံု - Reuters)

လက္ရွိက်င္းပေနေသာ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံတြင္ ပါကစၥတန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ေပၚေပါက္လာႏုိင္ေသာ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကိုႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ အိႏၵိယအာဏာပိုင္မ်ားက ကက္ရွမီးယားေဒသ ၎တုိ႔ပိုင္နက္ တြင္ လူစုလူေဝးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တားဆီးကန္႔သတ္ေသာ လံုျခံဳေရးအစီအမံမ်ား ခ်မွတ္လိုက္သည္ဟု Reuters သတင္း တစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ပါကစၥတန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အင္မရန္ခန္းက ေသာၾကာေန႔က ကုလသမဂၢအေထြညီလာခံတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ၌ အိႏၵိယ ဘက္မွ ကက္ရွမီးယားေဒသတြင္ ၾသဂုတ္လကတည္းက ခ်မွတ္ထားေသာ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈမ်ားကို ရုပ္သိမ္းၿပီး ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားေသာ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီသည့္ လူမ်ားကိုျပန္လႊတ္ေပးလိုက္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ေသြးေခ်ာင္းစီးမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားလိမ့္မည္ဟု ထည့္သြင္းေျပာၾကားကာ ႀကိမ္းေမာင္းသတိေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားၿပီး မၾကာမီမွာပင္ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ကက္ရွမီးယားေဒသခံမ်ားသည္ အိမ္ျပင္သို႔ထြက္ၿပီး ခန္းကို ေထာက္ခံသည့္ေဆာင္ပုဒ္မ်ား ေၾကြးေၾကာ္ကာ လြတ္လပ္ေရးေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ယေန႔ (စေနေန႔)တြင္ ကက္ရွမီးယားေဒသ၌ ရဲမ်ားက လူစုလူေဝးျဖင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္သည့္ ေၾကညာခ်က္မ်ားကို ကားမ်ားျဖင့္ လိုက္လံေၾကညာခဲ့ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားလည္း တုိးျမွင့္ခ်ထားခဲ့ကာ ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္တားဆီး ကာကြယ္ခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရသည္ဟု တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိသူႏွစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ ၁၅ မိနစ္ထက္ မ်ားစြာေက်ာ္လြန္ၿပီး မိနစ္ ၅၀ ထိၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ ပါကစၥတန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခန္း၏မိန္႔ခြန္းကို အိႏၵိယဘက္မွ တရားဝင္စာထုတ္၍ တံု႔ျပန္ခဲ့ၿပီး အမုန္းတရားပြားေစေသာ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား ပါဝင္ေနသည္ဟု ေဝဖန္လိုက္ေၾကာင္း Times of India သတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

မူစလင္ဘာသာဝင္မ်ား အဓိကေနထိုင္ေသာ ကက္ရွမီးယားေဒသသည္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ႏုိင္ငံ ၂ ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည့္ အိႏၵိယႏွင့္ပါကစၥတန္ ကာလၾကာရွည္ အျငင္းပြားပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသျဖစ္ေနခဲ့ၿပီး ၎တို႔ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ျဖစ္ပြားသည့္ စစ္ပြဲ ၃ ပြဲတြင္ ၂ ပြဲမွာ ကက္ရွမီးယားေဒသ နယ္နမိတ္ပိုင္းျခား သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကက္ရွမီးယားေဒသကို အိႏၵိယႏွင့္ပါကစၥတန္ ၂ ႏွစ္ငံစလံုးက ကိုယ့္အပိုင္းႏွင့္ကိုယ္ အုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရွိၿပီး ေဒသတစ္ခုလံုးကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟုလည္း ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိသည္။

ခန္းက ကက္ရွမီးယားေဒသတြင္ လူမဆန္သည့္ ညမထြက္ရ အမိန္႔၏ ၎တံဆိပ္ကပ္ထားေသာ အိႏၵိယ၏ ညမထြက္ရအမိန္႔ကို ရုပ္သိမ္းလိုက္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ေသြးေခ်ာင္းစီးမႈတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာလိမ့္မည္ဟု ၾကိမ္းေမာင္းေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ညမထြက္ရအမိန္႔ကို ရုပ္သိမ္းေပးရန္ႏွင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသူမ်ားကို ျပန္လႊတ္ေပးရန္လည္း ၎က သူ၏မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ကက္ရွမီးယားေဒသတြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ ပိတ္ပင္ကန္႔သတ္မႈမ်ားကို ရုပ္သိမ္းရန္ႏွင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသူမ်ားကို ျပန္လႊတ္ေပးေရး အိႏၵိယဘက္မွ အျမန္ဆံုးလုပ္ေဆာင္သြားလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း အေမရိကန္အစိုးရကလည္း ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံတြင္ ၾကာသပေတးေန႔က ေျပာၾကားသြားသည္။

 

Author: Admin