ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအန္း။ (ဓာတ္ပုံ - AP)

DMG ၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၁

ေျမာက္ကိုရီးယား စစ္သည္ေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ကင္ဂ်ံဳအန္းအား အသက္ေပးကာကြယ္ၾကရန္ ျပည္တြင္းထုတ္ သတင္းစာတစ္ေစာင္၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္တြင္ ေရးသားေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း ေအပီသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ စစ္တပ္၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ရာထူးကို ေခါင္းေဆာင္ကင္ဂ်ဳံအန္း ဆက္ဆံရယူထားျခင္း ၁၀ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ပြဲ က်င္းပခ်ိန္၌ ၁.၂ သန္း ပမာဏရွိေသာ စစ္သည္ေတာ္မ်ားအား ယခုကဲ့သို႔ ေတာင္းဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္းအရာရွိမ်ား တက္ေရာက္ၾကမည့္ အေရးပါေသာ ႏိုင္ငံေရးညီလာခံတစ္ရပ္ က်င္းပေနခ်ိန္၌ ယခုကဲ့သို႔ ႏွစ္ပတ္လည္အထိမ္းအမွတ္ေန႔ က်ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခု ညီလာခံအတြင္း ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ကိုဗစ္ကပ္ေဘး ေျဖရွင္းေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ အေမရိကန္ႏွင့္ ကာလရွည္ၾကာရွိေနခဲ့ေသာ သံတမန္တင္းမာမႈမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေဆြးေႏြးႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္း သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တရားဝင္ထုတ္ေဝသည့္ ႐ိုဒုန္းဆင္မြန္သတင္းစာ၌ ရွည္လ်ားစြာေရးသားထားသည့္ အယ္ဒီတာအာေဘာ္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားစစ္တပ္အရာရွိမ်ားႏွင့္ တပ္သားမ်ားသည္ “မထိုးေဖာက္ႏိုင္ေသာ ခံတပ္ႀကီးႏွင့္ က်ည္ကာနံရံႀကီးသဖြယ္ (ကင္ဂ်ံဳအန္းအား) အသက္ေပးကာကြယ္ ၾကရမည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္ ယုံၾကည္အားထားရသည့္ ေစာင့္ေရွာက္သူအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ ပိုမိုေခတ္မီၿပီး အဆင့္ျမင့္သည့္စစ္တပ္ တည္ေဆာက္ၾကရန္လည္း အယ္ဒီတာအာေဘာ္က ေရးသားသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ယခင္ကလည္း ႏိုင္ငံတြင္း အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆိုင္ရခ်ိန္၌ အတုံးလိုက္အတစ္လိုက္ ဝါဒျဖန႔္ခ်ိထားသည့္ စာမ်ား ေဖာ္ျပကာ လူထုကို ကင္ဂ်ံဳအန္းအတြက္ ရပ္တည္ေပးၾကရန္ တိုက္တြန္းေလ့ရွိသည္။

ကင္ဂ်ံဳအန္းသည္ ၎အုပ္ခ်ဳပ္လာသည့္ ၿပီးခဲ့ေသာ ၁၀ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ကိုဗစ္ကပ္ေဘး၊ အေမရိကန္၏ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈမ်ားအျပင္ ကိုယ္တိုင္စီမံခန႔္ခြဲမႈ အလြဲမ်ားေၾကာင့္ အခက္ခဲဆုံးကာလကို ရင္ဆိုင္ေနၾကေၾကာင္း ေလ့လာသူအခ်ိဳ႕က ေထာက္ျပလ်က္ရွိသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္းသည္ ၿပီးခဲ့ေသာ တနလၤာေန႔က အာဏာရ လုပ္သားပါတီ၏ ဗဟိုေကာ္မတီ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးကို ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။ ႏွစ္ရက္တာ အစည္းအေဝးအတြင္း ကင္သည္ ႏိုင္ငံ၏ ေဝးလံေခါင္သီသည့္ ေနရာမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေသးစိတ္မသိရေသးသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ကာ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သူမ်ားသည္လည္း လာမည့္ႏွစ္အတြက္ ဘ႑ာေရးရန္ပုံေငြႏွင့္ အျခားေသာအစီအစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရပိုင္ မီဒီယာက ေဖာ္ျပသည္။

Author: DMG