ရဲအရာရွိငါးဦးကိုလည္း တာဝန္မွရပ္စဲလိုက္ေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ထ႐ူဂ်ီလိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ (ဓာတ္ပံု - AFP)

ကိုလံဘီယာကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဘိုဂိုတာႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ႏွစ္ရက္ဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဓိက႐ုဏ္းမ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႕ကႏိွမ္နင္းရာတြင္ လူေသဆုံးမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေသာၾကာေန႔က လူသိရွင္ၾကားေတာင္းပန္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဆူပူအုံႂကြမႈမ်ားမွာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးအား ရဲတပ္ဖြဲ႕မွထိန္းသိမ္းခံရစဥ္ ႏွိပ္စက္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးသြားမႈကို မေက်နပ္ရာမွ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဂ်ဗီယာေအာ္ဒြန္နက္ဇ္ဆိုသည့္ အမ်ိဳးသားကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က လမ္းေပၚတြင္ဖမ္းဆီးၿပီး က်ဥ္စက္ျဖင့္ ထပ္တလဲလဲေရွာ့ေနသည့္ ဗီဒီယိုတစ္ခုမွာ လူမႈကြန္ရက္တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ခဲ့ၿပီးေနာက္ လူထုမ်ား အၾကား ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ အဆိုပါ အဓိက႐ုဏ္းအား ရဲတပ္ဖြဲ႕ကၿဖိဳခြဲရာ လူ ၁၃ ဦးထက္ မနည္းေသဆုံးခဲ့ၿပီး ၄၀၀ ေက်ာ္ဒဏ္ရာရခဲ့ရသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယင္းအမ်ိဳးသားမွာ ဖမ္းဆီးခံရစဥ္ ေသဆုံးသြားခဲ့သည္။

ကိုလံဘီယာ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ကားလို႔စ္ဟုမ္းစ္ထ႐ူဂ်ီလိုက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေအာ္ဒြန္နက္ဇ္ေသဆုံးမႈေၾကာင့္ သူ႔အေနျဖင့္ “ဝမ္းနည္းခံစား”ရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေရွ႕ေနလုပ္ရန္ ဥပေဒပညာရပ္အား ေလ့လာေနသည့္ေအာ္ဒြန္နက္ဇ္မွာ အသက္ေလးဆယ္ ေက်ာ္အရြယ္ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးၿပီး ကေလးႏွစ္ေယာက္၏ဖခင္လည္းျဖစ္သည္။

“ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ဥပေဒကိုခ်ိဳးေဖာက္တာ ဒါမွမဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့တဲ့ အျပစ္ေတြအတြက္ အမ်ိဳးသားရဲတပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႔ ေတာင္းပန္ပါတယ္” ဟု ထ႐ူဂ်ီလိုက ရဲတပ္ဖြဲ႕အတြက္ တာဝန္ခံသည့္အေနျဖင့္ ေတာင္းပန္ခဲ့သည္။

ေအာ္ဒြန္နက္ဇ္သည္ အေစာပိုင္းမွာ က်ဥ္စက္နဲ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ေရွာ့တိုက္ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္တြင္ ရဲစခန္းမွာ လူမဆန္စြာရိုက္ႏွက္ခံရမႈေၾကာင့္ အသက္ဆုံးသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေသဆုံးသူမိသားစု၏ ေရွ႕ေနက ေျပာသည္။

Author: Admin