ေဟာင္းႏြမ္းေနေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ သစ္သားဓာတ္မီးတိုင္မ်ားႏွင့္ ဗို႔အားျမင့္ဓာတ္ႀကိဳးမ်ားအနီးရွိ မရွင္းလင္းရေသးေသာ ဧရိယာေၾကာင့္ မီးစတင္ ေလာင္ကြ်မ္းခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပံု - The Chronicle)

ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ပါရာဒိုက္စ္ၿမိဳ႕ မီးေလာင္ကြ်မ္းမႈအတြက္ မိမိတို႔ကုမၸဏီတြင္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ကယ္လီဖိုးနီးယားရွိ လွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီတစ္ခုက ဝန္ခံေျပာၾကားလိုက္သည္။

မိမိတို႔သည္ ဘတ္တီးေကာင္တီ၌ ေဒသခံတရားစြဲဆိုသူမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ရယူခဲ့ၿပီး လူေသဆံုးမႈမ်ားအတြက္လည္း ဝန္ခံခဲ့ေၾကာင္း ကုမၸဏီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

“က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ပစၥည္းေတြကေန မီးစတင္ ေလာင္ကြ်မ္းခဲ့တာပါ။ ဒါအမွန္ပါပဲ။ ဒီဝန္ခံခ်က္နဲ႔အတူ မီးေလာင္ကြ်မ္းမႈျဖစ္စဥ္အတြက္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕အမွားကို တာဝန္ယူပါတယ္” ဟု ကုမၸဏီ စီအီးအိုႏွင့္ ဥကၠ႒တစ္ဦးျဖစ္သူ ဘီလ္ဂြ်န္ဆင္က ေျပာၾကားသည္။

ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ ယခုျဖစ္ရပ္ဆိုးအတြက္ ကုမၸဏီမွ သက္ဆိုင္သူအားလံုး အထူးေနာင္တရမိပါေၾကာင္းလည္း ဘီလ္ဂြ်န္ဆင္က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။

ေဟာင္းႏြမ္းေနေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ သစ္သားဓာတ္မီးတိုင္မ်ားႏွင့္ ဗို႔အားျမင့္ဓာတ္ႀကိဳးမ်ားအနီးရွိ မရွင္းလင္းရေသးေသာ ဧရိယာေၾကာင့္ မီးစတင္ ေလာင္ကြ်မ္းခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီအား ေဝဖန္ထားသည္။ ကုမၸဏီသည္ လံုၿခံဳေရးထက္ ၎တို႔၏အက်ိဳးအျမတ္ကိုသာ ဦးစားေပးခဲ့ေၾကာင္းလည္း စြပ္စြဲထားသည္။

မိမိတို႔ဘက္က ဒဏ္ေၾကးအျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ သန္းအထိ ေပးေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး မီးေလာင္ကြ်မ္းမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ ေရပိုက္လိုက္မ်ားအား ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးအပါအဝင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရမည့္ အေဆာက္အအံုမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို က်ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မီးေလာင္ကြ်မ္းမႈေၾကာင့္ ပါရာဒိုက္စ္ၿမိဳ႕ငယ္ ဧရိယာ၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔  မီးေလာင္ျပာက်ခဲ့ၿပီး ေသဆံုးသူ ၈၆ ဦးရွိခဲ့ေၾကာင္း ေအအက္ဖ္ပီသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Author: Admin