ေတာင္ကိုရီးယားစစ္သေဘၤာတစ္စီးကို ေတြ႕ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - AP)

ကုန္သေဘၤာဟုယူဆရေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားသေဘၤာတစ္စီးသည္ ဗုဒၶဟူးေန႔(ႏိုဝင္ဘာ၊ ၂၇) တြင္ ေတာင္ကိုရီးယား ေရပိုင္နက္ထဲသို႔ ေက်ာ္ျဖတ္လာသျဖင့္ ေတာင္ကိုရီးယားစစ္တပ္က သတိေပးပစ္ခတ္ခဲ့ရေၾကာင္း ABC သတင္းတစ္ပုဒ္ တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားသေဘၤာသည္ ရာသီဥတုဆိုးရြားမႈေၾကာင့္၊ သို႔မဟုတ္ စက္ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ ေရပိုင္နက္ကိုေက်ာ္လြန္ လာျခင္းျဖစ္မည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားအာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ပစ္ခတ္မႈတစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

ယခုတစ္ၾကိမ္ ေျမာက္ကိုရီးယားသေဘၤာကို သတိေပးပစ္ခတ္မႈသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွစတင္တာဝန္ယူခဲ့ေသာ လက္ရွိေတာင္ကိုရီးယား အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဒုတိယ အၾကိမ္ေျမာက္ျဖစ္ျပီး စက္တင္ဘာလထဲတုန္းကလည္း ယခုကဲ့သို႔ သတိေပးပစ္ခတ္ခဲ့ရမႈ တစ္ႀကိမ္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားစစ္တပ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ အျငင္းပြားေရပိုင္နက္အနီးတြင္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားက ႏိုဝင္ဘာ၊ ၂၅ ရက္ေန႔ကထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီး ထိုစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းလုပ္ရပ္မွာ ကိုရီးယားကြ်န္းစြယ္ သေဘာတူညီမႈကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားက ႏုိဝင္ဘာ၊ ၂၆ တြင္ သတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ပင္လယ္ေရပိုင္နက္အျငင္းပြားမႈမွာလည္း တင္းမာမႈမ်ားေပၚေပါက္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။

အဆုိပါေရပိုင္နက္အျငင္းပြားမႈအတြက္ႏွင့္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ ကိုရီးယားႏုိင္ငံတို႔ၾကားတြင္ လူအေသအေပ်ာက္ရွိခဲ့ေသာ ေရတပ္ခ်င္းပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္ခဲ့မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္က ႏွစ္ႏိုင္ငံေရပိုင္နက္နယ္နမိတ္အနီးတြင္ တုိက္ပြဲႏွစ္ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး ေတာင္ကိုရီးယား စစ္သား ၅၀ ခန္႔ က်ဆံုးခဲ့သည္။

ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ ဆက္ဆံေရးမွာ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္က ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ၃ ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ တင္းမာမႈမ်ား ေလ်ာ့က်ခဲ့ကာ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးတိုးတက္ေအာင္ ဆက္လုပ္လုပ္ေဆာင္ရန္ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားၾကား သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ထို႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေျခအေနမွာ ဆက္လက္တုိးတက္လာျခင္း မရွိေသးေပ။

ထို႔အတူ ႏူကလီးယားဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအၾကား ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမွာ လည္း အစပိုင္းတြင္ အဆင္ေျပခဲ့သည့္အသြင္ရွိေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ထင္ရွားသည့္တိုးတက္မႈ တစ္စံုတစ္ရာ မရရွိေသးေပ။

Author: Admin