တရုတ္အစိုးရကမူ ယင္းစခန္းမ်ားသည္ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ပညာေပးမႈခံယူသူမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားထားသည္။ (ဓာတ္ပံု - BBC)

တရုတ္ႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ကုလသမဂၢကို ခ်က္ခ်င္း အတားအဆီးမရွိ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးခြင့္ျပဳရန္ တရုတ္ႏုိင္ငံအား ၿဗိတိန္က ေတာင္းဆုိလိုက္ေၾကာင္း BBC သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံရွိ လံုျခံဳေရးတင္းက်ပ္လွေသာ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားတြင္ မြတ္ဆလင္မ်ားမွာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား ေပါက္ၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ၿဗိတိန္က ထုိကဲ့သို႔ ေတာင္းဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

BBC Panorama ကရရွိခဲ့ေသာ တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းမ်ားအရ တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ ရွင္က်န္းရွိ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားတြင္ မြတ္ဆလင္မ်ားသည္ ပိတ္ေလွာင္ခံရျခင္း၊ အယူဝါဒ အတင္းသြတ္သြင္းခံရျခင္း၊ ႏွိပ္စက္အျပစ္ေပးခံရျခင္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ၿဗိတိန္ဆိုင္ရာသံအမတ္ကမူ ထိုေပါက္ၾကားလာေသာ အေထာက္အထားမ်ားကို သတင္းအတုမ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါေပါက္ၾကားမႈသည္ ၿဗိတိန္မွ BBC Panorama ႏွင့္ Guardian အပါအဝင္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိ ေသာ International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) ထံမွတစ္ဆင့္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုစံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈမွ ေတြ႕ရွိရေသာ အေထာက္အထားအသစ္မ်ားအရ ရွင္က်န္းျပည္နယ္တဝန္းတြင္ ၿပီးခဲ့ေသာ ၃ ႏွစ္ အတြင္းတည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားသည္ တရုတ္အစိုးရ ထုတ္ျပန္ထားသကဲ့သို႔ အစြန္းေရာက္မႈကို ဆန္႔က်င္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လည္ပညာေပးမႈ ခံယူလိုသူမ်ားအတြက္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိထားရသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ရွင္က်န္းေဒသရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနနဲ႔ တရုတ္အစိုးရရဲ႕ အရွိန္ျမႇင့္ႏွိမ္နင္းမႈေတြ၊ အထူးသျဖင့္ သန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ အူဂါမြတ္ဆလင္ေတြနဲ႔ အျခားလူနည္းစုမ်ိဳးႏြယ္ဝင္ တုိင္းရင္းသားေတြအေပၚ ျပဳမူပံုေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး တကယ့္ကို စိုးရိမ္ပူပန္ေနပါတယ္ " ဟု ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနမွ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါေဒသကို ကုလသမဂၢဝင္ေရာက္စစ္ေဆးခြင့္ ရရန္အတြက္ ၿဗိတိန္က ဆက္လက္ေတာင္းဆိုသြားမည္ဟုလည္း အဆိုပါပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

ICIJ ထံေပါက္ၾကားလာေသာ တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းမ်ားအရ ရွင္က်န္းရွိထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမွ ထိန္းသိမ္းခံထား ရသူမ်ားသည္ အလြန္တရာတင္းက်ပ္လွသည့္ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အျပစ္ေပးမႈမ်ား၊ ဆိုးရြားလွေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လြတ္ေျမာက္လမ္းမရွိေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနရေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

ယခုေပါက္ၾကားလာေသာ အေထာက္အထားမ်ားမွာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈအျဖစ္ စြဲခ်က္တင္ႏုိင္ေသာ အေထာက္အထားမ်ားျဖစ္သည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖဲြ႕၏ တရုတ္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာဒါရိုက္တာ ဆုိဖီရစ္ခ်တ္ဆင္ က ေျပာၾကားထားသည္။

ရွင္က်န္းထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ယခင္ကတည္းက သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ရွိကာ ယခုအခါတြင္ ခိုင္မာေသာအေထာက္အထားမ်ား ထပ္မံေပါက္ၾကားလာျခင္းျဖစ္သည္။

Author: Admin