ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ အမ်ိဳးအစားသစ္သည္ ေငြစကၠဴ၊ ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္၊ တံခါးလက္ကိုင္၊ လက္ရန္းကဲ့သို႔ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ၂၈ ရက္အထိ အသက္ရွင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္ဟု ၾသစေၾတးလ် အမ်ိဳးသားသိပၸံေအဂ်င္စီ၏ ေလ့လာခ်က္တစ္ရပ္အရ သိရသည္။

ေလ့လာသူမ်ားသည္ ဗိုင္းရပ္စ္အား အပူခ်ိန္သံုးမ်ိဳးျဖင့္ စမ္းသပ္ၾကည့္ရာ ေအးျမ၍ ေမွာင္မိုက္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ဗိုင္းရပ္စ္၏သက္တမ္း အရွည္ဆံုးျဖစ္ၿပီး အပူခ်ိန္မ်ားလာေလ ဗိုင္းရပ္စ္သက္တမ္း တိုလာေလျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ခဲ့ရသည္။

အပူခ်ိန္ ၂၀ ဒီဂရီ ဆဲစီးယပ္ (သာမန္အဝတ္အစားျဖင့္ အေတာ္အတန္ ေအးေသာအေနအထား) ၌ ေငြစကၠဴ၊ ပလတ္စတစ္၊ မိုဘိုင္းဖုန္းစကရင္၊ ဖန္သား၊ စတီးကဲ့သို႔ ေခ်ာမြတ္ေသာ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားေပၚတြင္ ဗိုင္းရပ္စ္၏ အသက္ရွင္ႏိုင္စြမ္းသည္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာသည္။

၃၀ ဒီဂရီဆဲစီးယပ္ (အသင့္အတင့္ အပူခ်ိန္) တြင္ ဗိုင္းရပ္၏ အသက္ရွင္ႏိုင္စြမ္းသည္ ခုနစ္ရက္အထိ က်ဆင္းသြားၿပီး ၄၀ ဒီဂရီဆဲစီးယပ္ (မတ္၊ ဧၿပီ အလြန္အမင္းပူအိုက္သည့္ အေနအထား) တြင္မူ ၂၄ နာရီ ခန္႔အထိသာ အသက္ရွင္ႏိုင္ေတာ့သည္။

ခ်ည္ထည္ကဲ့သို႔ေသာ စိမ့္ဝင္ႏိုင္သည့္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားေပၚတြင္ ဗိုင္းရပ္စ္၏ အသက္ရွင္ႏိုင္စြမ္းသည္ အေအးဆံုးအေနအထား၌ ၁၄ ရက္၊ အပူဆံုးအေနအထား၌ ၁၆ နာရီခန္႔အထိသာ အသက္ရွင္ႏိုင္သည္ဟု ေလ့လာခ်က္က ဆိုသည္။

ယခုဗိုင္းရပ္စ္အမ်ိဳးအစားသစ္သည္ ယခင္ေလ့လာခဲ့ေသာ မ်ိဳးကြဲမ်ားထက္ အသက္ရွင္ႏိုင္စြမ္း သိသိသာသာ တိုးလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေလ့လာခ်က္အရ သိရသည္။

Author: DMG