ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး အာဆက္အူဇာမန္။ ဓာတ္ပုံ - India Today

DMG ၊ စက္တင္ဘာ ၁၉

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ျမန္မာစစ္တပ္၏ လက္နက္ႀကီးက်ေရာက္မႈမ်ား မရပ္ပါက ကုလသမဂၢသို႔ တိုင္ၾကားေျဖရွင္းမည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး အာဆက္အူဇာမန္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔က ဒါမြန္ဒီႏွင့္ျပဳလုပ္သည့္ အစီအစဥ္တစ္ခု၌ ဝန္ႀကီးက ယခုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားသြားျခင္းျဖစ္သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အေနျဖင့္ “ပဋိပကၡကိုမလိုလားဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာသာ အေျဖရွာလိုသည္”ဟု ဝန္ႀကီး အာဆက္အူဇာမန္ကေျပာသည္။

“ဒါကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ကုလသမဂၢဆီတင္ျပၿပီး လိုအပ္တာေတြအကုန္လုံးကို ေဆာင္႐ြက္သြားမွာပါ”ဟုလည္း သူကေျပာသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ေအေအတို႔ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားစဥ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္တြင္ ေမာ္တာက်ည္ က်ေရာက္ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ မြတ္ဆလင္အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့ရၿပီးေနာက္ ဝန္ႀကီးက ယခုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လအတြင္းက နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ လက္နက္ႀကီးက်ည္မ်ား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သို႔က်ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနကလည္း ဒါကာရွိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ကို ဆင့္ေခၚၿပီး သတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

Author: DMG