ပုံစာ - ေလာ္ဒီနီမာဖီးယားဂိုဏ္းမွ ေခါင္းေဆာင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအား ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဖမ္းဆီးစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - SIPA)

အီတလီတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ေက်ာ္ အတြင္း အႀကီးဆုံး မာဖီးယားဂိုဏ္းစစ္ေဆးမႈ တရားခြင္အား ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ကမၻာအရပ္ရပ္ထိ ေပါက္ေရာက္သည့္  'Ndrangheta ရာဇဝတ္အဖြဲ႕အား ယခုစစ္ေဆးမႈျဖင့္ အသာစီးထိုးႏွက္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖင့္ ၿဖိဳခြင္းနိုင္ရန္ အစိုးရေရွ႕ေနမ်ားက ေမၽွာ္မွန္းေနၾကသည္။

မာဖီးယားဂိုဏ္းသားဟု ယူဆရသူ ၃၅၀ေက်ာ္ႏွင့္ နိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ စီးပြားေရး သမားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာစြပ္စြဲသူမ်ားသည္ 'Ndrangheta နယ္ေျမအခ်က္အျခာျဖစ္သည့္ Calabrian ၿမိဳ႕ေတာင္ပိုင္း Lamezia Terme တြင္ တရား႐ုံးအျဖစ္ အထူးျပင္ဆင္ထားသည့္အခန္းက်ယ္ႀကီးတြင္ တရားသူႀကီးတစ္ဦး၏ စစ္ေဆးျခင္းကို စတင္ရင္ဆိုင္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

အစိုးရေရွ႕ေနမ်ားသည္ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားကတည္းက ရာဇဝတ္မႈတစ္တြဲလုံးကို ေဖာ္ထုတ္သက္ ေသျပနိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္။ အဆိုပါ အမႈမ်ားတြင္ လူသတ္မႈမ်ား၊ မူးယစ္တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈမ်ား၊ ေငြညႇစ္မႈမ်ား၊ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈမ်ားႏွင့္ ရာထူးလုပ္ပိုင္ခြင့္ အလြဲသုံးမႈမ်ားအပါအဝင္ အညႇာအတာကင္းမဲ့စြာ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ား ပူးေပါင္းက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ေငြေၾကးမသမာမႈမ်ားလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။

ယခု စစ္ေဆးမႈသည္ အီတလီနိုင္ငံတြင္ မာဖီးယားဂိုဏ္းမ်ားကို ႏွိမ္နင္းရန္အတြက္ တရားဥပေဒ ဆိုင္ရာ အဟန္႔အတားတစ္ရပ္အသြင္ တည္ေဆာက္လိုက္သည့္ အုတ္ျမစ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း အဓိက႐ုဏ္းဆန္႔က်င္သူ အစိုးရေရွ႕ေန Nicola Gratteri က ေအအက္ဖ္ပီကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိစစ္ေဆးမႈသည္ အနည္းဆုံး တစ္ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ တစ္ႏွစ္ထက္ပို၍ ၾကာျမင့္နိုင္သည္ဟု ယူဆရၿပီး တရားခံ ၃၅၅ ဦး၊ အစိုးရမ်က္ျမင္သက္ေသ ၉၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ သစၥာေဖာက္မႈမ်ားကို ျပင္းထန္စြာႏွိမ္နင္းသည့္ 'Ndrangheta ဂိုဏ္းတြင္း နစ္နာသူမ်ားသည္ မိသားစုအလားေသြးစည္း ခဲ့ၾကသျဖင့္ လာေရာက္ပူးေပါင္းၾကသူ မၾကဳံစဖူးမ်ားျပားခဲ့သည္။

Author: DMG