ဓာတ္ပုံ - AP

DMG ၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၃

မေလးရွားသည္ ဩစေၾတးလ်၊ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတို႔၏ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ လုံၿခဳံေရး မဟာမိတ္အဖြဲ႕သစ္အတြက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအၾကား တိက်ျပတ္သားေသာ သေဘာတူညီမႈတစ္ခုရရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္ဟု မေလးရွား ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးက ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ အဂၤါေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း AP သတင္းတစ္ရပ္အရ သိရသည္။

လြန္ခဲ့ေသာလက ထုတ္ျပန္ထားေသာ AUKUS မဟာမိတ္အဖြဲ႕၏ ေၾကျငာခ်က္အရ သူတို႔အဖြဲ႕သည္ ဩစေၾတးလ်အေနျဖင့္ ရရွိထားေသာနည္းပညာကို န်ဴကလီးယား စြမ္းအင္သုံး ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္အသုံးခ်မခ် ေစာင့္ၾကည့္ေနမည္ဟု ဆိုသည္။ ၎မွာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အေရးပါေသာ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ေဒသအတြင္း တ႐ုတ္၏အင္အားႀကီးထြားလာမႈကို အထူးသျဖင့္ တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းရန္ ရည္႐ြယ္ထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္ပဋိညာဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္သည္။

AUKUS သေဘာတူညီခ်က္သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားကို သေဘာထားကြဲလြဲေစခဲ့ကာ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္မေလးရွားတို႔က ေဒသတြင္းၿပိဳင္ဘက္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားအၾကား လက္နက္အင္အား ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုဆီသို႔  ဦးတည္သြားႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးၾကခဲ့သည္။ အေမရိကန္၏ကာကြယ္ေရး မဟာမိတ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ဖိလစ္ပိုင္ကမူ ထိုသေဘာတူညီခ်က္ကို ေထာက္ခံခဲ့သည္။

လာမည့္လတြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား ေတြ႕ဆုံၾကမည့္ အစည္းအေဝး၌ AUKUS အတြက္ အာဆီယံဘုံသေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္ ရရွိႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးေပးလိမ့္မည္ဟု မေလးရွား ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဟီရွန္မူဒင္းဟူဆိန္က အဂၤါေန႔ ပါလီမန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေအပီသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

"အေမရိကန္ (ဒါမွမဟုတ္) တ႐ုတ္အၾကား အင္အားခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ဘယ္လိုပဲရွိေနေန ခါတိုင္းလိုပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ကေတာ့ ေဒသအတြင္း တည္ၿငိမ္မႈကို အာမခံေပးႏိုင္ေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု သူက ေျပာၾကားသည္။

"ဒီအင္အားႀကီးႏိုင္ငံႏွစ္ခုကို ရင္ဆိုင္ရာမွာ အာဆီယံတြင္း သေဘာတူနားလည္မႈတစ္ရပ္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ပံ့ပိုးကူညီေပးပါလိမ့္မယ္" ဟုလည္း သူကျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

AUKUS သေဘာတူညီခ်က္ကို အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ အထူးသျဖင့္ ေပက်င္းအစိုးရက သမိုင္းေၾကာင္းအရ ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားေနသည့္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ တ႐ုတ္၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈအား အေနာက္အုပ္စု၏ တုံ႔ျပန္မႈအျဖစ္ အမ်ားက ရႈျမင္ၾကသည္။

Author: DMG