မေလးရွားႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးစိုင္ဖူဒင္အဗၺဒူလာ။ (ဓာတ္ပံု - ရိုက္တာ)

DMG | စက္တင္ဘာ ၂၀

အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ယခုအခ်ိန္အထိအထမေျမာက္ႏိုင္ေသးသည့္ ျမန္မာ့အေရးဘံုသေဘာတူညီခ်က္ ငါးရပ္ကိုဆက္လက္ကိုင္စြဲဦးမည္လားသို႔မဟုတ္ မည္သို႔ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည္ကို ႏိုဝင္ဘာလ၌အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ား မေတြ႔ဆံုမီဆံုးျဖတ္ရမည္ဟု မေလးရွားႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး စိုင္ဖူဒင္အဗၺဒူလာက စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“အခုအခ်ိန္ကေန ႏိုဝင္ဘာလအာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝးအထိ ၾကားကာလမွာအာဆီယံအေနနဲ႔ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ ငါးရပ္ဟာဆီေလ်ာ္ေသးရဲ႕လား၊ ပိုေကာင္းတာတစ္ခုခုနဲ႔ အစားထိုးသင့္ၿပီလားဆိုတာကိုအေလးအနက္ သံုးသပ္ရပါေတာ့မယ္” ဟုအဗၺဒူလာကေျပာၾကားသည္။

“ႏိုဝင္ဘာမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတြ႔ၾကတဲ့အခ်ိန္မွာဒီခက္ခဲတဲ့ေမးခြန္းကိုေမးျမန္းၾကရမွာပါ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာအေျဖလည္းရွိေနရမွာပါ” ဟုသူကေျပာသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ၏ ႏွစ္ပတ္လည္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားေတြ႔ဆံုမႈတြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးကယခုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ အဖြဲ႔ဝင္ ၁၅ ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာျပည္သူလူထုအေပၚ အေလးထားေပးဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္သည္ဟုလည္းစိုင္ဖူဒင္ကသတင္းေထာက္မ်ားအားေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာအပါအဝင္ အဖြဲ႔ဝင္ ၁၀ ႏိုင္ငံရွိသည့္ အာဆီယံအဖြဲ႔သည္ ျမန္မာ့အေရးကိုအကူအညီေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ၌ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ ငါးရပ္ ခ်မွတ္ၿပီးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ အခ်က္မ်ားအနက္

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာအာဆီယံအထူးကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးခန္႔အပ္ရန္ဟူသည့္ အခ်က္ကိုသာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးအျခားအခ်က္မ်ားမွာတစ္ႏွစ္ခြဲခန္႔ ၾကာလာသည္အထိမယ္မယ္ရရမေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသးေပ။

Author: DMG