သရုပ္ေဖာ္ပံု - Canadaland

DMG ၊ ဇူလိုင္ ၁၅

ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကို ရပ္တန္႔လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အစၥေရး-ကေနဒါ ကျပား ေလာ္ဘီသမား အာရီဘန္မီနာရွီက ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ မိမိအၾကား ဆက္ဆံေရးသည္ အဆင္ေျပေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔ထားမႈ မ်ားေၾကာင့္ သူ႔ထံသို႔ ေငြေပးေခ်၍ မရသျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းထားေၾကာင္း မီနာရွီက ရိုက္တာသတင္းဌာနအား တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေျဖၾကားသည္။

ေလာ္ဘီသမား အာရီဘန္မီနာရွီႏွင့္ ကေနဒါအေျခစိုက္ သူ၏ ကုမၸဏီ Dickens & Madson Canada သည္ ၿပီးခဲ့ေသာ မတ္လအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ သန္းတန္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမထြန္းဦးႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စာခ်ဳပ္အရ ဘန္မီနာရွီသည္ ျမန္မာစစ္တပ္ကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး ဝါရွင္တန္၊ ေဆာ္ဒီ၊ UAE ၊ အစၥေရး၊ ႐ုရွား အပါအဝင္ ကုလသမဂၢကဲ့သို႔ နိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အာဏာသိမ္းမႈ အေၾကာင္းရင္းကို နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပရမည္ ျဖစ္သည္။

စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုစဥ္က ဘန္မီနာရွီ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ဆိုလွ်င္ ျမန္မာအေပၚ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ဖယ္ရွားၿပီးပါက သေဘာတူထားသည့္ အခေၾကးေငြကို ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ဘန္မီနာရွီသည္ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပူေပါင္းလုပ္ေဆာင္သျဖင့္ အေမရိကန္အစိုးရက ခ်မွတ္ထားသည့္ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈ စည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္ေနေၾကာင္း ဥပေဒပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။

သူ၏ လုပ္ငန္းကာလအတြင္း ဘန္မီနာရွီသည္ CNN သတင္းေထာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ လာခြင့္ရေအာင္ ကူညီစီစဥ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ရိုက္တာသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Author: Admin