ဓာတ္ပုံ - Reuters

DMG ၊ ဇြန္ ၉

အရပ္သား ဧရိယာမ်ားကို ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ သိမ္းၾကဳံး တိုက္ခိုက္ေနျခင္းမ်ား အပါအဝင္ ကယားျပည္နယ္တြင္ မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန႔္ခြာ ထြက္ေျပးေနရသူ စုစုေပါင္း ၁ သိန္းခန႔္ရွိနိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕က ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လုံျခဳံေရးႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အေျခအေနမ်ား အလ်င္အျမန္ ဆိုးရြားလာျခင္းအေပၚ ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ စိုးရိမ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ႀကီးက ေၾကညာခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ အရပ္သားအစိုးရအဖြဲ႕အား ျဖဳတ္ခ်ကာ နိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ရယူခဲ့သည္။ စစ္တပ္၏ လုပ္ရပ္ကို ဆန႔္က်င္ကန႔္ကြက္ၿပီး ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားၾကသူမ်ားအား လုံျခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ႏွိမ္နင္းမႈေၾကာင့္ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔အထိ ေသဆုံးသူစုစုေပါင္း ၈၅၇ ဦးရွိကာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရသူ စုစုေပါင္း ၄၇၀၄ ဦးရွိေၾကာင္း နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ) ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္လည္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္လ်က္ရွိသည္။

တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ စားနပ္ရိကၡာ အေရးေပၚအကူအညီ လိုအပ္ေနသူ အမ်ားအျပား ရွိေနေသာ္လည္း လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အသြားအလာကန႔္သတ္ခ်က္ႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ အကူအညီမ်ားေပးေဝရန္ ၾကန႔္ၾကာေနရေၾကာင္း ကုလသမဂၢ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကယားျပည္နယ္အပါအဝင္ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း ေဒသမ်ားရွိ အကူအညီလိုအပ္ေနသူမ်ားကို တိုက္ရိုက္ကူညီခြင့္ေပးရန္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕က ေတာင္းဆိုထားသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာ့ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား အားလုံးအေနျဖင့္ အရပ္သားမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အေဆာက္အဦမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္၊ တိုက္ခိုက္သူမ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ားကို ပစ္မွတ္ခြဲျခားရန္ႏွင့္ လိုအပ္မွ ပစ္ခတ္ရန္ စသည့္ အေျခခံမူမ်ားကို လိုက္နာေပးရန္လည္း ကုလသမဂၢ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

Author: DMG