မေလးရွား၏ေရတပ္အင္အားမွာ တ႐ုတ္ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ကိုပင္ယွဥ္ႏုိင္ျခင္းမရွိဟု မေလးႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဆာအီဖူဒင္က ဆိုသည္။ / ဓာတ္ပံု - CNA

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ ပဋိပကၡမ်ားအတြက္ မေလးရွားေရတပ္ကို အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္လိုအပ္ လ်က္ရွိသည္ဟု မေလးရွားႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း CNA သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မေလးရွားႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အေရး အျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ စစ္ေရးအရပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားရန္ အလိုမရွိေသာ္လည္း ၎တို႔၏ေရတပ္အင္အားမွာမူ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ လိုအပ္သည့္အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္ဟု မေလးရွားႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာလအတြင္းက ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္းရွိ တ႐ုတ္တုိ႔က ၎တုိ႔၏ပိုင္နက္ဟု ေျပာဆိုထားၿပီး အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ပိုင္နက္အျငင္းပြားလ်က္ရွိေသာ ကၽြန္းမ်ားအနီးတြင္ အေမရိကန္စစ္သေဘၤာတစ္စီး ခုတ္ေမာင္းခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ယင္းေဒသ၌ တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။

အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားက ၎တို႔၏ ေရပိုင္နက္ကို ထိပါးလာပါက မေလးရွားအေနျဖင့္ ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ႏုိင္ေသာ္လည္း ပဋိပကၡတစ္ခုျဖစ္ပြားလာပါက မိမိပိုင္နက္ကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာေရတပ္အင္အား မရွိျခင္းမွာ အားနည္းခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း မေလးရွားႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဆာအီဖူဒင္အက္ဘ္ဒူလာက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္သည္။

မေလးရွားႏုိင္ငံ၏လက္ရွိေရတပ္အင္အားမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ကမ္းေျခေစာင့္တပ္အင္အားႏွင့္ပင္ ယွဥ္ႏုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဆာအီဖူဒင္က ေျပာၾကားသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က ပဋိပကၡျဖစ္မွာမ်ိဳးကို မလိုလားပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အင္အားကို ျမႇင့္တင္ဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္။ ဒါမွသာ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္မွာ အင္အားႀကီးႏုိင္ငံေတြၾကား ပဋိပကၡျဖစ္လာခဲ့ရင္ ကိုယ့္ေရပိုင္နက္ကို ကိုယ္တိုင္ ပိုၿပီးေကာင္းမြန္ေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္မွာပါ" ဟု၎ကေျပာၾကားသည္။

ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၄ ထရီလီယံခန္႔ တန္ဖိုးရွိေသာ ကုန္စည္မ်ားျဖတ္သန္းစီးဆင္းလ်က္ရွိေသာ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္၏ ေနရာအမ်ားစုကို ၎၏ပိုင္နက္အျဖစ္ တရုတ္တုိ႔က သတ္မွတ္ေျပာဆိုလ်က္ရွိၿပီး မေလးရွား၊ ဘရူႏုိင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ထိုင္ဝမ္ႏုိင္ငံတုိ႔ႏွင့္ ပိုင္နက္အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

လက္တေလာ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ တင္းမာမႈမ်ားျမင့္တက္လာရျခင္းမွာ အေမရိကန္တုိ႔က ၎တို႔၏ပိုင္နက္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ကၽြန္းမ်ားအနီးသို႔ စစ္သေဘၤာႏွင့္ ေလယာဥ္မ်ားေစလႊတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု တ႐ုတ္တုိ႔က ေဝဖန္ျပစ္တင္ထားသည္။ တ႐ုတ္တုိ႔က ၎တုိ႔၏ပိုင္နက္ကၽြန္းမ်ားဟု ဆိုေသာ္လည္း ယင္းကၽြန္းမ်ားမွာ ပိုင္နက္အျငင္းပြားလ်က္ရွိေသာ ကၽြန္းမ်ားျဖစ္သည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံသည္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ျပဳမူပံုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယခင္က ေဝဖန္ေျပာၾကားမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုတေလာတြင္မူ ႏႈတ္ဆိတ္လ်က္ရွိသည္။

အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ၎၏ ရပ္ဝန္းႏွင့္လမ္းစီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ အတြက္ မေလးရွားႏုိင္ငံ၌ ေဒၚလာဘီလ်ံႏွင့္ခ်ီေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈမ်ား ထည့္ဝင္ၿပီးေနာက္တြင္ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္အေရး၌ မေလးရွားက တ႐ုတ္အေပၚေဝဖန္မႈမ်ား သိပ္မၾကားရေတာ့ေပ။

Author: Admin