ဓာတ္ပုံ - The New York Times

DMG ၊ ဧၿပီ ၃၀

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဆင္းရဲမြဲေတမႈဒဏ္ ခံစားေနရသူ ပမာဏသည္ ၂၀၂၂ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ထက္ဝက္ခန႔္အထိ ျမင့္တက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ UNDP က သတိေပးလိုက္သည္။

ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ UNDP အစီရင္ခံစာ၌ ယခုကဲ့သို႔ သတိေပးေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

UNDP အစီရင္ခံစာအရ ဆိုလွ်င္ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေဘးႀကီးႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းႀကီးကိုပါ တစ္ၿပိဳင္တည္း ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၂၂ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ဆင္းရဲမႈဒဏ္ခံစားေနရသူ ၂၅ သန္းခန႔္အထိ ရွိလာႏိုင္သည့္သေဘာျဖစ္သည္။

ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုစာ ဒီမိုကေရစီ အကူးအေျပာင္းကာလတြင္ ျဖစ္ထြန္းခဲ့သည့္ တိုးတက္မႈမ်ား အားလုံးသည္ လပိုင္းအတြင္း ပ်က္စီးဆုတ္ယုတ္လာေနေၾကာင္း UNDP ၏ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ ေဒသတြင္းဒါ႐ိုက္တာ ကန္နီဝီနာရာဂ်ာက ႐ိုက္တာသတင္းဌာနသို႔ ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံ၏ အေနအထားသည္ ၂၀၀၅ ခန႔္က ရွိခဲ့သည့္ ပုံစံသို႔ ျပန္ေရာက္သြားႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သူမက ျဖည့္စြက္ေျဖၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၂၀၂၀ အတြင္း ကိုဗစ္ ကပ္ေဘးေၾကာင့္ ဝင္ေငြ ထက္ဝက္နီးပါးအထိ က်ဆင္းခဲ့သည့္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၈၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိခဲ့ေၾကာင္း UNDP ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆင္းရဲမြဲေတမႈ သတ္မွတ္ခ်က္ႏႈန္းထား ေအာက္တြင္ ရွိသည့္ လူဦးေရပမာဏသည္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ လူမႈစီးပြား ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင္း ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ အရပ္သားအစိုးရ ျဖဳတ္ခ်ခံရမႈ၊ လုံၿခဳံေရး ယိုယြင္းလာမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈတို႔ေၾကာင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏႈန္းသည္ ထပ္တိုးျမင့္တက္လာေနၿပီး လာမည့္ႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိသြားႏိုင္ေၾကာင္း UNDP အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပသည္။

လယ္ယာထုတ္ကုန္မ်ား အပါအဝင္ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈသည္လည္း လုံၿခံဳေရး အေျခအေနေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေနရသျဖင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ သုံးဆအထိ ျမင့္တက္လာႏိုင္ေၾကာင္း UNDP က သတိေပးထားသည္။

Author: DMG