ဓာတ္ပုံ - Reuters

DMG ၊ ဧၿပီ ၂၉

ျမန္မာအစိုးရပိုင္ စြမ္းအင္ကုမၸဏီ၏ ဝင္ေငြလည္ပတ္မႈအား ပိတ္ဆို႔ျခင္း အပါအဝင္ စစ္တပ္အား ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္အခ်ိဳ႕ စုေပါင္းၿပီး သမၼတဘိုင္ဒန္အစိုးရအား ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ 

ဒီမိုကရက္တစ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂ်က္မက္ကေလႏွင့္ ရီပါပလစ္ကန္အမတ္ မာကို႐ူဘီယိုအပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၆ ဦးစုေပါင္း၍ ဧၿပီလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး အန္တိုနီဘလင္ကန္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဂ်ဲနက္ယယ္လင္ တို႔ထံ စာေရးသား တိုက္တြန္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာသည္ကို ရင္ဆိုင္ၿပီး ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္ေနၾကသည့္ ျမန္မာလူထူကို အားေပးကူညီနိုင္မည့္ နည္းလမ္းအသစ္မ်ား ရွာေဖြရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္တြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း (MOGE) ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေမရိကန္ စြမ္းအင္ကုမၸဏီ ခ်က္ဗရြန္ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈမ်ား ျမန္မာထံ မေရာက္ေအာင္ ပိတ္ဆို႔ေပးရန္ သမၼတဘိုင္ဒန္အစိုးရအား ေတာင္းဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

MOGE သည္ အေမရိကန္က ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လွိုင္အပါအဝင္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြမ်ား ရွာေဖြေပးေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ခ်က္ဗရြန္ေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ MOGE ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ရတနာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္ေရး စီမံကိန္းတြင္ ရွယ္ယာ ၂၈.၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ထည့္ဝင္ထားသည္။

အေမရိကန္ပိုင္ ခ်က္ဗရြန္ႏွင့္ ျပင္သစ္ပိုင္ တိုတယ္ကုမၸဏီတို႔သည္ ျမန္မာအစိုးရအတြက္ ေငြေၾကး အဓိက ရွာေဖြေပးေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ၿပီး ျမန္မာသည္ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားမွ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေငြသား ၁.၁ ဘီလ်ံခန႔္ ရရွိေနေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ေျပာသည္။

Author: DMG