ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းရွိ ေမြးျမဴေရးၿခံတစ္ခု၌ ေႁမြပါမ်ားအား ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔က ေတြ႕ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - CNN)

ကမၻာ့အႀကီးဆုံး ေႁမြပါသားေမႊးထုတ္နိုင္ငံျဖစ္သည့္ ဒိန္းမတ္သည္ နိုဗယ္ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္၏ မ်ိဳးဗီဇအသြင္ေျပာင္းမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ နိုင္ငံတြင္းရွိေႁမြပါအားလုံးကို သုတ္သင္ရန္စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။

ယခုဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို စိတ္ေလးလံစြာျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးတာဝန္ရွိသူမ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအရ လိုအပ္၍ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒိန္းမတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မက္ဖရက္ဒရစ္ဆင္က ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဗိုင္းရပ္စ္ဟာ ေႁမြပါဆီမွာ မ်ိဳးဗီဇေျပာင္းလဲသြားတယ္။ ဗီဇေျပာင္းလဲသြားတဲ့ ဗိုင္းရပ္စ္ဟာ လူဆီကို ျပန္႔ပြား သြားတယ္” ဟု ဖရက္ဒရစ္ဆင္က ေျပာခဲ့သည္။

ဒိန္းမတ္တစ္နိုင္ငံလုံးတြင္ ေႁမြပါေကာင္ေရစုစုေပါင္း ၁၅ သန္းမွ ၁၇ သန္းၾကားရွိေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ စာရင္းအရ သိရွိရသည္။

ကူးစက္ေရာဂါမ်ားဆိုင္ရာ ကိုပင္ေဟဂင္အေျခစိုက္ ဒိန္းမတ္အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ စတက္တန္ ဆီရမ္ အင္စတီက်ဳသည္ ေႁမြပါေမြးျမဴေရးၿခံမ်ားတြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈငါးခုေတြ႕ခဲ့ရၿပီး လူမ်ားတြင္ ပဋိဇီဝခုခံနိုင္စြမ္းကို ေလ်ာ့က်ေစမည့္ နမူနာစမ္းသပ္မႈ ၁၂ခု ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆိုသည္။ ဗိုင္းရပ္စ္ကို အခ်ိန္မီမထိန္းခ်ဳပ္ဘဲ ျပန္႔ပြားေစျခင္းသည္ ကာကြယ္ေဆးမ်ား၏ထိေရာက္မႈကို ကန္႔သတ္နိုင္မည့္အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္။

“နိုင္ငံ့လူဦးေရအတြက္ ကၽြန္မတို႔မွာ တာဝန္အျပည့္ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဗိုင္းရပ္စ္ရဲ႕မ်ိဳးဗီဇေျပာင္းလဲလာမႈ ကိုေတြ႕ရွိၿပီးတဲ့အခါ ဆက္မျပန႔္ပြားေစဖို႔ တစ္ကမၻာလုံးအတြက္ပါ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕တာဝန္ပိုရွိလာပါၿပီ” ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆိုသည္။

ကိုဗစ္ကူးစက္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ေျမြပါမ်ားအား ဇြန္လတည္းက သုတ္သင္ရွင္းလင္းလ်က္ ရွိေသာ္လည္း အျမစ္မျပတ္ႏိုင္ဘဲ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ဆက္လက္ကူးစက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ နိုဝင္ဘာလ ၆ ရက္ နံနက္ပိုင္းအထိ အတည္ျပဳထားေသာ ကိုဗစ္ကူးစက္မႈ စုစုေပါင္း ၄၈ သန္းေက်ာ္ရွိ သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဂၽြန္ေဟာ့ကင္းတကၠသိုလ္က ထုတ္ျပန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။ ေသဆုံးသူ စုစုေပါင္းမွာ ၁.၂ သန္းေက်ာ္သြားၿပီျဖစ္သည္။

Author: Admin