အစည္းအေဝးကို ဒုတိယအယ္လီဇဘက္ဘုရင္မၾကီး၊ အိမ္ေရွ႕မင္းသားခ်ားလ္၊ မင္းသားဝီလ်ံႏွင့္ မင္းသားဟယ္ရီတုိ႔ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပံု - Getty Images)

ေဆာ့ဆတ္စ္ၿမိဳ႕စားႀကီး ဟယ္ရီႏွင့္ ၿမိဳ႕စားကေတာ္ မီဂန္တုိ႔ ထီးနန္းအရိုက္အရာစြန္႔လႊတ္ေၾကာင္း ေၾကညာသည့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေတာ္ဝင္မိသားစုသည္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္သြားရန္ ရွိေနေၾကာင္း CNN ႏွင့္ အျခား ႏုိင္ငံတကာသတင္းဌာနမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျဗိတိန္ေတာ္ဝင္မိသားစုဝင္မ်ားသည္ တနလၤာေန႔တြင္ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျဗိတိန္ထီးနန္းမွ သတင္းရင္းျမစ္တစ္ဦးက ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

ဒုတိယအယ္လီဇဘက္ဘုရင္မၾကီး၊ အိမ္ေရွ႕မင္းသားခ်ားလ္၊ မင္းသားဝီလ်ံႏွင့္ မင္းသားဟယ္ရီတုိ႔ ထိုအစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္ျပီး မင္းသားဟယ္ရီ၏ ၾကင္ယာေတာ္မီဂန္ကိုလည္း အစည္းအေဝးသို႔ ဖိတ္ၾကားဖြယ္ရွိေနသည္။

မင္းသားဟယ္ရီႏွင့္ ၾကင္ယာေတာ္မီဂန္တုိ႔သည္ ေတာ္ဝင္ထီးနန္းအရိုက္အရာစြန္႔လႊတ္ေၾကာင္း ဗုဒၶဟူးေန႔က ေၾကညာခဲ့ ျခင္းျဖစ္ျပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၎တုိ႔ႏွစ္ဦးသည္ မီဂန္၏မိဘမ်ားရွိရာ ကေနဒါႏုိင္ငံသို႔ေရာက္ရွိလ်က္ရွိသည္။

တနလၤာေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ေတာ္ဝင္မိသားစုအစည္းအေဝးသည္ မင္းသားဟယ္ရီႏွင့္ၾကင္ယာေတာ္တုိ႔က ဘ႑ာေရးအရ လြတ္လပ္မႈရရွိေရးအတြက္ ၎တုိ႔၏အရိုက္အရာမ်ားကို စြန္႔လႊတ္သြားမည္ဟု ေၾကညာျပီးေနာက္ ေတာ္ဝင္မိသားစု၏ အဓိကပုဂၢိဳလ္မ်ားၾကား ပထမဆံုးအၾကိမ္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

မင္းသားဟယ္ရီတုိ႔ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ ေတာ္ဝင္မိသားစုအၾကီးအကဲမ်ားကို မတုိင္ပင္ဘဲ အရိုက္အရာစြန္႔လႊတ္မည့္ ေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ထိုသို႔ေၾကညာမႈအေပၚ ေတာ္ဝင္မိသားစုဝင္မ်ားက စိတ္ထိခိုက္လ်က္ရွိသည္။

ဘ႑ာေရးအရလြတ္လပ္မႈ ရရွိလို၍ အရိုက္အရာကို စြန္႔လႊတ္လိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မင္းသားဟယ္ရီတုိ႔က ေၾကညာထားရာ ၎တုိ႔အေနႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္နည္း ဆိုသည္ကိုလည္း လူထုက သိလိုစိတ္ျပင္းျပလ်က္ရွိသည္။

မင္းသားဟယ္ရီတုိ႔ဇနီးေမာင္ႏွံအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ဆႏၵအတုိင္း အရိုက္အရာစြန္႔လႊတ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ကိစၥမ်ားစြာရွိေနေသးရာ ဆံုးျဖတ္ထားသည့္အတုိင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္မွာ အခ်ိန္တစ္ခု ၾကာျမင့္လိမ့္ဦးမည္ျဖစ္သည္။

မီဒီယာမ်ားတြင္ေဖာ္ျပမႈမ်ားအရ မီဂန္သည္ မင္းသားဟယ္ရီႏွင့္လက္မထပ္မီတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ သန္းခန္႔ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေၾကာင္းသိရျပီး မင္းသားဟယ္ရီမွာမူ မိခင္ျဖစ္သူ ဒိုင္ယာနာမင္းသမီးထံမွ သန္းႏွင့္ခ်ီ၍ အေမြရရွိထား သူျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ၎တုိ႔ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ ပံုရိပ္အသံုးျပဳမႈ၊ ေဟာေျပာပြဲမ်ားႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားမွေနျပီးရရွိသည့္ ဝင္ေငြမ်ားလည္းရွိရာ ေတာ္ဝင္ထီးနန္းအရိုက္အရာစြန္႔လႊတ္လိုက္ျပီး မိမိဘာသာရပ္တည္သည့္တုိင္ ေငြေၾကးအတြက္ပူပန္စရာ လိုဖြယ္မရွိေပ။

Author: Admin