ဓာတ္ပံု - AP

ျမန္မာႏွင့္အိႏၵိယ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္း၍ နယ္စပ္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

(၂၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ-အိႏၵိယ နယ္စပ္အာဏာပိုင္မ်ား၏ ေဒသအဆင့္အစည္းအေဝးကို တနလၤာေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

အဆိုပါအစည္းေဝးတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးကိစၥ၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံအက်ဥ္းသားမ်ားဆိုင္ရာ ကိစၥ၊ ေတာရိုင္းတိရစၦာန္ ေမွာင္ခို ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာဆိုင္ရာ ကိစၥႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါအစည္းအေဝးသို႔ ျမန္မာဘက္မွ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးရံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခိုင္ထြန္းဦးႏွင့္ အိႏၵိယဘက္မွ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ပူးတြဲအတြင္းဝန္ မစၥတာ Shri Satyendra Garg တို႔ ဦးေဆာင္တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာ-အိႏၵိယ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္အာဏာပိုင္မ်ား၏ ေဒသအဆင့္ အစည္းအေဝးကို ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တည္းက ျမန္မာႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔တြင္ တစ္လွည့္စီက်င္းပခဲ့ရာ ယခု (၂၄) ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Author: Admin