ဓာတ္ပုံ - AFP

DMG ၊ ေမ ၁၃

ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ကိုဗစ္ကူးစက္ခံထားရေသာ လူနာတစ္ဦး ေတြ႕ရွိထားကာ “ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အထူးအေရးေပၚ အေျခအေန” ေၾကညာထားၿပီး ေခါင္းေဆာင္ကင္ဂ်ဳံအန္းကလည္း ဗိုင္းရပ္စ္ကို သုတ္သင္ရွင္းလင္းသြားရန္ ကတိေပးထားေၾကာင္း အစိုးရပိုင္မီဒီယာက ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာလိုက္သည္။

ဆင္းရဲမြဲေတေသာ္လည္း န်ဴကလီးယားပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ကိုဗစ္ကူးစက္မႈကို ယခင္က တစ္ႀကိမ္မွ် အတည္ျပဳ လက္ခံခဲ့ျခင္း မရွိဖူးေပ။ ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရသည္ ကိုဗစ္ကပ္ေဘးအစပိုင္း ၂၀၂၀ ခုႏွစ္မွစတင္၍ နယ္စပ္ဝင္ေပါက္မ်ားကို တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ပိတ္ဆို႔ထားခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ၿပံဳယမ္းတြင္ ေတြ႕ရွိရေသာ ဖ်ားနာလူနာကို စစ္ေဆးရာတြင္ ကူးစက္ျမန္ အိုမီခ႐ြန္ ကိုဗစ္မ်ိဳးကြဲႏွင့္ ကိုက္ညီေနေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္ဟု အစိုးရပိုင္ ကိုရီးယား ဗဟိုသတင္းေအဂ်င္စီ (KCNA) က ေျပာၾကားသည္။

ေခါင္းေဆာင္ကင္ဂ်ံဳအန္းအပါအဝင္ ထိပ္တန္းအရာရွိမ်ားသည္ အေရးေပၚ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအစည္းအေဝး တစ္ရပ္ က်င္းပကာ ကိုဗစ္အေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ဗိုင္းရပ္စ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ အျမင့္ဆုံးအေရးေပၚ အေျခအေနတစ္ရပ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။

နယ္စပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ေလာ့ေဒါင္းစည္းကမ္းမ်ားကို ပိုမိုတင္းၾကပ္ၾကရန္ ကင္ဂ်ံဳအန္းက ေျပာၾကားခဲ့သလို ျပည္သူမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ေဒသအားလုံး၌ ၎တို႔၏ ဧရိယာမ်ားကို ပိတ္ဆို႔ၿပီး ဗိုင္းရပ္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို တားဆီးၾကရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ မ်ားကိုလည္း စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္းရန္ႏွင့္ ဗိုင္းရပ္စ္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို ကာကြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီကို သီးျခားခြဲထားရန္ KCNA က ေျပာၾကားသြားေၾကာင္း ေအအက္ဖ္ပီသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ျပည္သူ ၂၅ သန္းကို ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆး မထိုးရေသးေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက ယူဆၾကသည္။ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ WHO ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားတို႔က ေပးအပ္သည့္ ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆးမ်ားကိုလည္း လက္မခံခဲ့ေပ။

Author: DMG