ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရား (IIMM)အႀကီးအကဲ နီကိုလက္စ္ကူဂ်န္။ ဓာတ္ပုံ - UN

DMG ၊ စက္တင္ဘာ ၂၂

ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရား (IIMM)အား အေမရိကန္အစိုးရက ေဒၚလာတစ္သန္း အကူအညီေပးလိုက္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံ႐ုံး၏ ဆိုရွယ္မီဒီယာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ထုတ္ျပန္သည့္ အဆိုပါေၾကညာခ်က္၌ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၎၏ ႏိုင္ငံတကာ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွိမ္နင္းေရးႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးဗ်ဴ႐ိုမွတစ္ဆင့္ IIMM သို႔ အေမရိကန္ေဒၚလာတစ္သန္း ကူညီခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

"ျမန္မာစစ္တပ္၏ ႏွိပ္စက္ကလူျပဳမႈကိုခံခဲ့ၾကရသည့္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားႏွင့္ သက္ေသထြက္ဆိုသူမ်ားကို အားေပးပံ့ပိုးႏိုင္ရန္ ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း" ႏိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ အေမရိကန္ အထူးသံအမတ္ႀကီး ဘတ္သ္ဗန္စကာ့ခ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ေၾကညာခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

စစ္တပ္၏ ရက္စက္မႈကို ခံခဲ့ၾကရသူမ်ားကိုယ္တိုင္ ေျပာျပသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အာဏာရွင္မ်ားအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ၎တို႔ကို ဆန႔္က်င္ေျပာဆိုသံမ်ားအား ပစ္မွတ္ထားကာ အင္အားသုံးအစေဖ်ာက္မႈမ်ား၊ ဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနေၾကာင္းလည္း သံ႐ုံး၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရား (IIMM)ကို ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ျမန္မာစစ္တပ္၏ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မြတ္ဆလင္ ခုႏွစ္သိန္းေက်ာ္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။ အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံး(အိုင္စီေဂ်)တြင္ တရားစြဲဆိုထားျခင္းအျပင္ အျခားေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတရား႐ုံးမ်ား၌ တရားစြဲဆိုထားမႈမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ အဓိကရည္႐ြယ္၍ IIMM ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

IIMM သည္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ စစ္ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ မြတ္ဆလင္မ်ားအား လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္ သန္းႏွင့္ခ်ီသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေဖ့စ္ဘုတ္ကုမၸဏီထံမွ ရရွိထားေၾကာင္း ၿပီးခဲ့ေသာရက္ပိုင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေဖ့စ္ဘုတ္မိခင္ကုမၸဏီ Meta ႏွင့္ အျခားေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားထံမွရရွိထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုစုစည္းၿပီး ICC အပါအဝင္ အျခားေသာ တရားစီရင္ေရးအာဏာပိုင္မ်ားထံ တင္ျပသြားမည္ဟု IIMM က ေျပာၾကားထားသည္။

Author: DMG