ဓာတ္ပုံ - AFP

DMG ၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၃

န်ဴကလီးယား စစ္သေဘၤာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္ပႏိုင္ငံတစ္ခုသို႔ ေရာင္းစားမႈျဖင့္ အေနာက္ဗာဂ်ီးနီးယားျပည္နယ္တြင္ အေမရိကန္စုံတြဲတစ္တြဲကို ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း  အေမရိကန္ တရားစီရင္ေရးဌာနက တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ ဟု AFP သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

US ေရတပ္တြင္ န်ဴကလီးယား အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဂြၽန္နသန္တိုဘီ ဆိုသူႏွင့္ သူ၏ဇနီး ဒိုင္ယာနာ (ႏွစ္ဦးစလုံး အသက္ ၄၀ မွ ၅၀ ၾကား) တို႔ကို ဗဟိုစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဗ်ဴ႐ို (FBI) ေအးဂ်င့္ မ်ားက စေနေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဏုျမဴစြမ္းအင္ အက္ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖင့္ ၎တို႔ ၂ ဦးအား တရားစြဲဆိုထားသည္ဟု တရားစီရင္ေရးဌာနက ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုစုံတြဲသည္ “ျပည္ပအင္အားႀကီးအုပ္စုတစ္စု၏ ကိုယ္စားလွယ္ဟု ယူဆထားသူ တစ္ဦးအား န်ဴကလီးယား စြမ္းအင္သုံး စစ္သေဘၤာမ်ား၏ ဒီဇိုင္းပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လွ်ိဳ႕ဝွက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကိုမ်ားကို ေရာင္းစားေနခဲ့သည္” မွာတစ္ႏွစ္နီးပါးခန႔္ ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တကယ္တမ္း ထိုသတင္းအခ်က္အလက္ကို လက္ခံရယူခဲ့သူမွာ အသြင္ယူထားေသာ FBI ေအးဂ်င့္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ထပ္မံျဖည့္စြက္ ေဖာ္ျပပါရွိေၾကာင္း AFP သတင္းအရ သိရသည္။

သူ၏အလုပ္မွတစ္ဆင့္ န်ဴကလီးယား စြမ္းအင္သုံး စစ္သေဘၤာမ်ားဆိုင္ရာ ကန႔္သတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ခြင့္ရခဲ့ေသာ ဂြၽန္နသန္တိုဘီသည္  ေရငုပ္သေဘၤာသုံး န်ဴကလီးယားဓာတ္ေပါင္းဖိုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကန္ေဒၚလာ တစ္သိန္းခန႔္ တန္ဖိုးရွိသည့္ ဒီဂ်စ္တယ္ေငြေၾကး (Cryptocurrency) ျဖင့္လဲလွယ္ရန္ သူ႔ဇနီးသည္ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု တိုင္တန္းခ်က္ က်မ္းက်ိန္လႊာတြင္ စြပ္စြဲထားသည္။

တိုဘီသည္ “လွ်ိဳ႕ဝွက္ ဆက္သြယ္မႈျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရာင္းခ်မည့္ အခ်က္အလက္နမူနာမ်ား ပါဝင္သည့္” အထုပ္တစ္ခုကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ႏိုင္ငံျခား အစိုးရအဖြဲ႕တစ္ခုထံသို႔ ေပးပို႔ခဲ့သည္ဟု ထိုက်မ္းက်ိန္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အရ သိရသည္။

Author: DMG