အေမရိကန္သမၼတထရမ့္ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိေနခ်ိန္တြင္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပံု - Reuters)

အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ျမိဳ႕ေတာ္ နယူးေဒလီတြင္ ဟိႏၵဴႏွင့္မြတ္ဆလင္မ်ားၾကား ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားကာ ၁၃ ဦးထိေသဆံုးခဲ့ျပီး ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း လူေသဆံုးမႈအမ်ားဆံုးပဋိပကၡအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္သြားခဲ့ေၾကာင္း ဘီဘီစီက ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပီးခဲ့ေသာတနဂၤေႏြေန႔မွစတင္ကာ အိႏၵိယႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ဆုိင္ရာ အျငင္းပြားဖြယ္ဥပေဒတစ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေထာက္ခံဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ ကန္႔ကြက္သူမ်ားၾကား ပဋိပကၡမ်ားစတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ရာမွ ဘာသာေရးအုပ္စုႏွစ္ခုၾကား တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားကာ ဘာသာေရးပဋိပကၡအသြင္ေဆာင္သြားခဲ့သည္။

အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္၏ ပထမဆံုး အိႏၵိယသို႔ အလည္အပတ္ခရီးစဥ္အျဖစ္ ေရာက္ရွိေနခ်ိန္တြင္ ထိုကဲ့သို႔ ျမိဳ႕ေတာ္ေဒလီ၌ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားလ်က္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။

ပဋိပကၡမ်ားသည္ သမၼတထရမ့္ႏွင့္ အိႏၵိယေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ သံတမန္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားၾကား အစည္းအေဝးမ်ားျပဳလုပ္ရာ ေဒလီျမိဳ႕လယ္ေခါင္မွ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၁၁ မိုင္အကြာရွိ မြတ္ဆလင္ဘာသာဝင္မ်ား အဓိကေနထိုင္ရာရပ္ကြက္မ်ားကို ဗဟိုျပဳ၍ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ပဋိပကၡမ်ားစတင္ျမစ္ဖ်ားခံရာ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈဆုိင္ရာျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒသည္ အိႏၵိယ၏အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားထဲမွ မြတ္ဆလင္ဘာသာဝင္ အမ်ားစုေနထိုင္ရာႏိုင္ငံ ၃ ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔မွ မြတ္ဆလင္ဘာသာဝင္မဟုတ္ေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအေပၚ စာနာေထာက္ထားမႈေပးျပီး ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပးရန္ စဥ္းစားေပးသြားမည့္ ဥပေဒျဖစ္သည္။

ေဝဖန္သူမ်ားက ထိုဥပေဒကို မြတ္ဆလင္ဆန္႔က်င္ေရး ဥပေဒတစ္ရပ္အျဖစ္ ေဝဖန္လ်က္ရွိျပီး ယင္းဥပေဒကို ျပီးခဲ့ေသာႏွစ္ကုန္ပိုင္းက အတည္ျပဳလုိက္ခ်ိန္မွ စျပီး အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ မြတ္ဆလင္မ်ားအဓိကေနထိုင္ရာေဒသမ်ားတြင္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား ေပၚေပါက္လ်က္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျမိဳ႕ေတာ္ေဒလီရွိ ဆႏၵျပပြဲမ်ားမွာမူ ယခုျဖစ္ရပ္မ်ားမတုိင္မီထိ ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပေသာပြဲမ်ားသာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္တြင္ သမၼတထရမ့္အား သတင္းေထာက္မ်ားကေမးျမန္းေသာအခါတြင္ ၎က ထိုကိစၥမွာ အိႏၵိယႏုိင္ငံေပၚတြင္သာမူတည္ေၾကာင္း ဆင္ေဝွ႔ရန္ေရွာင္ ေျဖဆိုခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ မစၥတာထရမ့္က သူ႔အေနျဖင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံအတြင္း လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္ရွိမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတိထားေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ျပီး အိႏၵိယအစိုးရ၏ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ အထင္ၾကီးဖြယ္ရာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။

အိႏၵိယဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မိုဒီကမူ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္သမၼတထရမ့္၏ အလည္အပတ္ခရီးစဥ္အေပၚ လူအမ်ားအာရံုစိုက္မႈေလ်ာ့က်ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ားက ေရးသားေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။

ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း ဟိႏၵဴႏွင့္ မြတ္ဆလင္ဘာသာဝင္မ်ား အျပန္အလွန္တုိက္ခိုက္မႈမ်ားရွိခဲ့ကာ ေသဆံုးသူမ်ားထဲတြင္လည္း ဟိႏၵဴႏွင့္ မြတ္ဆလင္ ႏွစ္ဖက္လံုးမွ ပါဝင္လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

Author: Admin