(ဓာတ္ပံု - Aljazeera)

ပါလက္စတိုင္းနယ္ေျမရွိ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစၥေရးႏွင့္ ပါလက္စတိုင္း ႏွစ္ဘက္လံုးကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအား တရားဝင္စတင္သြားမည္ဟု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္မႈခံုရံုး (အိုင္စီစီ) ၏ ေရွ႕ေနက ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္တြင္ တရားရံုးက အမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ထြက္ေပၚလာေသာ ယခုဆံုျဖတ္ခ်က္သည္ ဝါရွင္တန္ႏွင့္ ေဂ်ရုဆလင္တို႔ဘက္မွ ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ား ခ်က္ခ်င္း ေပၚထြက္လာေစခဲ့သည္။ ပါလက္စတိုင္း အာဏာပိုင္မ်ားဘက္ကမူ ယခုဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။

ငါးႏွစ္နီးပါး ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္ မိမိရံုးက အပင္ပန္းခံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ကနဦးစစ္ေဆးခ်က္အၿပီး ယခုကဲ့သို႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္ ဖြင့္လွစ္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္းဟု ေရွ႕ေန Fatou Bensouda က ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္တြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေရွ႕ေဂ်ရုဆလင္၊ ဂါဇာကမ္းေျမာင္ေဒသႏွင့္  အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခတို႔တြင္ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား ရွိခဲ့ သို႔မဟုတ္ ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သူမက ၂၀၁၉ ဒီဇင္ဘာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အစၥေရးကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပါလက္စတိုင္း လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား ႏွစ္ဘက္လံုးတြင္ က်ဴးလြန္မႈမ်ား ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုအဆင့္ၿပီးလွ်င္ အစၥေရး သို႔မဟုတ္ ပါလက္စတိုင္း အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ယခုျဖစ္စဥ္မ်ားအား သူတို႔ကိုယ္တိုင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ရွိခဲ့သလား ဟူသည္ကို ဆက္လက္ စစ္ေဆးရမည္ျဖစ္သည္။

Author: DMG